Ξυπνάτε Έλληνες και δείτε...

Η φωτογραφία μου
1/1/2011 ----- Φίλες και φίλοι γειά σας. Ξεκινάμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε και εμείς όλους τους Έλληνες πολίτες να δουν μέσα και από το δικό μας Blog με άλλο μάτι (και όχι με τα μάτια των υποτακτικών Μ.Μ.Ε.) όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα μας και τα σχέδια που έχουν οι εντός και εκτός χώρας εχθροί μας… Αυτό το Blog δεν είναι Εθνικιστικό. Είναι απλά Ελληνικό και θέλει να δείξει τα κακώς κείμενα και την προσπάθεια που γίνετε για την εξόντωση της πατρίδας μας… Δεν έχουμε καμιά σχέση με Εθνικιστικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο. και λοιπά συναφή στοιχεία. Εμείς εδώ είμαστε μιά ομάδα οι οποίοι είναι ΑΠΛΑ Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι και θέλουμε το καλύτερο για τη χώρα μας και τους πολίτες της. Από αυτά που θα δείτε στην πορεία θα καταλάβετε πολλά και ελπίζω να σκεφτείτε λίγο τι και ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούσαν και μας κυβερνούν εδώ και χρόνια, ποιος ο ρόλος τους και τι πρέπει να κάνουμε εμείς… Ελπίζουμε να μας τιμήσουν ΟΛΟΙ οι Έλληνες με τις αναγνώσεις τους και τα σχόλιά τους. Θα σας παρακαλέσουμε τέλος να διαδώσετε αυτό το χώρο σε όσους περισσότερους Έλληνες μπορείτε για να ενωθούμε ΟΛΟΙ μαζί και να αντιμετωπίσουμε τους Εχθρούς μας…

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

ΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ ΕΛ.ΤΑ. (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ) Ἤ ΕΙΝΑΙ ΒΡΑΔΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΒΑΡΥΤΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ


                                                                                   29.7.2013
 
1. Ἀνεγκέφαλοι ἰθυνόντων ΕΛ.ΤΑ. νομίζουν ὅτι ἐπιτυγχάνουν θεραπεία, «ἐὰν πονάῃ τὸ δόντι, νὰ κόψουν τὸ κεφάλι». . .
 
2. Τοιουτοτρόπως καταστρέφουν τὴν πρόοδο, ποὺ εἴχαμε τὴν 25 ετία ἀπὸ 1980 μέχρι 2005 περίπου. Τὰ ΕΛ.ΤΑ., ποὺ ἔφθασαν σὲ ἀρκετὰ ἱκανοποιητικὴ πρόοδο μὲ ὀργάνωσι, σύστημα καὶ τάξι, ἐπανέρχονται καὶ μετατρέπονται καὶ πάλι σὲ ἑλληνικὰ «χελωνοδρομεῖα».
 
3. Ὅλα τὰ ἱκανά, φιλότιμα, εὐσυνείδητα καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας στελέχη, βλέποντες τὸν ἐπερχόμενο κίνδυνο, φεύγουν κανονικὰ ἢ μὲ πρόωρη σύνταξι, μὴ συμβιβάζοντες μὲ τὴν συνείδησί τους τὴν ἀπονέκρωσι, ποὺ δημιουργεῖται.
 
4. Ἀντὶ νὰ στελεχώνωνται τὰ διάφορα ταχυδρομεῖα μὲ εὐσυνείδητα, ἱκανὰ καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας ἄτομα, γιὰ νὰ δημιουργήσουν πολλαπλάσιο τζίρο, κρατοῦν σὲ καίριες θέσεις ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ «βαλτοί» ἢ ἐνδεχομένως ὄργανα «ἀετονύχηδων» ἢ «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς» ἢ «λαμογιῶν», γιὰ νὰ ρίξουν καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ. «ἔξω» καὶ νὰ τὰ πάρουν οἱ «ἀετονύχηδες» μὲ «ἀχυρανθρώπους» ἔναντι πινακίου φακῆς. Ἀποροῦμε. Μήπως ἰσχύουν τὰ λεγόμενα στὶς ὁδοὺς τῆς Ἀγορᾶς ;
 
5. Εἶναι τόσο πολὺ στενοκέφαλοι οἱ ἰθύνοντες σὲ διάφορες καίριες θέσεις, ποὺ δὲν θέλουν νὰ ἐννοήσουν οὔτε π.χ. ὅτι
 
ὅταν ἀγοράζῃ κανένας τὶς προπληρωμένες ἀζύγιστες συσκευασίες
καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ. δὲν προωθοῦν αὐτὰ τὰ πολλαπλὰ καὶ ὀγκώδη ἀντικείμενα περαιτέρω, καὶ αὐταρχικῶς «βαπτίζουν» τὰ «προπληρωνόμενα ἀζύγιστα» σὲ «ζυγιζόμενα» καὶ σὲ συμπληρωματικῶς ἐπιβαρυνόμενα, ἀναγκάζουν τὸν πελάτη νὰ λαμβάνῃ μετὰ ἀπὸ 1 μῆνα τὴν ἀλληλογραφία του πίσω, χωρὶς ὅμως τὰ ΕΛ.ΤΑ. νὰ ἐπιστρέφουν τὴν ἀξία τῶν ἐν λόγῳ συσκευασιῶν-Ε.P.P. Διότι αὐτοὶ οἱ «ἀρτηριοσκληρωτικοί» καὶ ἀνεγκέφαλοι δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν ὅτι, ὅταν ἀγοράζῃ κάποιος τὶς προπληρωμένες συσκευασίες, ἀγοράζει καὶ τὶς ἐνσωματωμένες ὑπηρεσίες μέχρι τελικῆς ἐπιδόσεως τῶν πακέτων στὸν παραλήπτη.
 
6. Διεθνῶς ὅλοι οἱ ταχυδρομικοὶ ὑπάλληλοι,ὅταν βλέπουν συσκευασίες, ποὺ εἶναι ἐπικίνδυνες νὰ σπάσουν, δίδουν στὸν πελάτη σελοτέϊπ ἢ σπάγκο, γιὰ νὰ θωρακισθοῦν πλήρως οἱ συσκευασίες καὶ νὰ φθάσουν σίγουρα στοὺς παραλῆπτες. Διαφορετικὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ ταχυδρομικοὶ ὑπάλληλοι, τὸ ὀλιγώτερο 2 ἄτομα, νὰ ἀπασχοληθοῦν, νὰ ἀνασυσκευάσουν τὰ ἀποστελλόμενα ἀντικείμενα ἀχρεωστήτως καὶ νὰ φθάσουν στὸν παραλήπτη. Ὅμως ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα «δαιμονίζονται» μερικοὶ ἀνεγκέφαλοι κάποιων καταστημάτων ΕΛ.ΤΑ. καὶ «χαλᾶνε τὸν κόσμο», π.χ. Ὅταν, ἐπειδὴ ἡ κόλλα δὲν εἶναι ἀρκετὴ ἢ ἱκανὴ νὰ κλείσῃ τὸν φάκελλο, ἀναγκαζόμαστε καὶ βάζομε καὶ σελοτέϊπ…
 
7. Ζητᾶμε νὰ ἐπανέλθῃ στὴν Ἑλλάδα ἡ ὑπηρεσία μικροδεμάτων μὲ περιεχόμενο βιβλία-περιοδικὰ καὶ μὲ τιμολόγιο βιβλίων φθηνότερα ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία presspost μὲ 2 σελίδες διαφήμισι ἢ ἐναλλακτικὰ μὲ ἔνθετο διαφημίσεως ΕΛ.ΤΑ.
 
8. Ἀκόμη καὶ οἱ «ἐργατοπατέρες» τῶν ΕΛ.ΤΑ. ἔχουν «βραχυκυκλωθῆ» καὶ δὲν ἐναντιώνονται στὶς μεθοδίες γιὰ τὴν διάλυσι καὶ τὸ ξεπούλημα καὶ τῶν ΕΛ.ΤΑ. Τοιουτοτρόπως ἐδέχθηκαν τὴν σύμβασι, ποὺ προβλέπει νὰ κόψουν ἀπὸ τὴν μισθοδοσία τῶν ταχυδρομικῶν περίπου 20.000.000€, ἐὰν τὰ ΕΛ.ΤΑ. ἔχουν ἰσόποσο παθητικὸ ἰσολογισμό, ἐνῷ πρέπει νὰ χορηγηθῇ στοὺς ταχυδρομικοὺς ἰσόποσο τίμημα σὲ μετοχὲς ΕΛ.ΤΑ. – Τ.Τ., καθ᾿ ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ ἔχουν ἐργασθῆ πολλὲς ἄδειές τους καὶ πολλὲς ἐξαιρέσιμες ἡμέρες στὸ παρελθόν καὶ πολλὲς ἀπλήρωτες καὶ ἄγραφες ὑπερωρίες.
 
9. Ὑπάρχουν δυνατότητες μετατάξεως, γιὰ νὰ συμπληρωθοῦν οἱ ἀναγκαῖοι διανομεῖς στοὺς διαφόρους τομεῖς, λόγῳ συνταξιοδοτήσεως διανομέων. Ὑπάρχουν ἀκόμα οἱ δυνατότητες καθιερώσεως τοῦ ἐθελοντὴ ταχυδρομικοῦ, φοιτητὴ ἢ συνταξιούχου, γιὰ 2-3 ὧρες ἐργασία, θεσμὸς ποὺ ἰσχύει στὰ Ἀγγλικὰ ταχυδρομεῖα καὶ στὴν Σκανδιναβία, μὲ διάφορες παραλλαγές καὶ στὴν Ἑλβετία σὲ περιόδους αἰχμῆς.
 
10. Λογικὰ θὰ ἔπρεπε μόνο τὸ 10% νὰ ὑπηρετῇ στὰ γραφεῖα καὶ τὸ 90% τῶν ἀπασχολουμένων νὰ εἶναι γιὰ τὴν προώθησι καὶ ἐπίδοσι τῆς ἀλληλογραφίας.
Ὅταν ἔχῃ σιγουριὰ κανένας γιὰ τὴν ἐγκυρο καὶ σωστὴ ἐπίδοσι τῆς ἀλληλογραφίας, αὐξάνει τὸν τζίρο του μὲ τὰ ΕΛ.ΤΑ.
Ἀπεναντίας, ἡ ἀβεβαιότης ἀναγκάζει τοὺς ταλαίπωρους πελάτες τῶν ΕΛ.ΤΑ. νὰ προωθοῦν τὴν ἀλληλογραφία τους μὲ e-mailfax, ἰδιωτικοὺς courier, ἢ ἀκόμη καὶ μὲ ἀποσχόλησι προσωπικοῦ μὲ μηχανάκια νὰ ἐπιδίδουν τὴν ἀλληλογραφία ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως …
 
11. Πῶς εἶναι δυνατὸν μὲ τέτοια «παρατράγουδα», ποὺ ἐπικρατοῦν στὰ ΕΛ.ΤΑ., νὰ μὴ πωληθοῦν ἔναντι πινακίου φακῆς ; Μήπως τὰ κάνουν σκόπιμα ;
 
12. Θεωρητικῶς ἡ Πολιτεία ἔχει θεσπίσει καὶ τὴν ἀνεξάρτητη ἀρχὴ Ε.Ε.Τ.Τ. Δεκάδες γραπτὲς καταγγελίες ἔχουν γίνει πρὸς τὴν Ε.Ε.Τ.Τ. χωρὶς ἀνταπόκρισι, παρὰ τὶς ἑκατοντάδες διαμαρτυρίες. Πιθανὸν ἡ συντόμευσι τῆς θητείας της, δηλαδὴ ἡ κατάργησίς της, νὰ μᾶς δίδῃ πραγματικὲς ἀνεξάρτητες ἀρχές.
 Καὶ αὐτὴ ἡ ἀρχὴ κατήντησε σὰν «διακοσμητικὸ στολίδι» καὶ σὰν διαπρύσιος συνήγορος τῶν ΕΛ.ΤΑ. ὁ ἁρμόδιος Διευθυντὴς τῆς Ε.Ε.Τ.Τ., ἀδιαφορῶν ἢ ἀνίκανος ὤν νὰ ἀντικρούσῃ τὰ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματά μας, γνωματεύει ὑπὲρ τῆς πρώην διοικήσεως τῶν ΕΛ.ΤΑ. λὲς καὶ εἶναι χρυσοπληρωμένος ἀπὸ τὰ ΕΛ.ΤΑ. Μήπως οἱ δάκτυλοι «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς» ἔχουν διεισδύσει καὶ στὴν Ε.Ε.Τ.Τ. καὶ δὲν θέλουν καὶ αὐτοὶ νὰ ἐργάζωνται εὐσυνείδητα;
 
13. Ἄς ἀποδείξουν λοιπὸν δημόσια τὴν ἀνεξαρτησία τους, ὅταν εἶναι ἐξόφθαλμη ἡ δική μας ζημία, ἀδικαιολογήτως μάλιστα.
 
14. Ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ κόσμου ἔχουν ἕνα κυρίαρχο ἀξίωμα, ὅτι ὁ πελάτης ἔχει πάντα δίκαιο, ἐνῷ οἱ ἰθύνοντες στὸν ΕΛ.ΤΑ. συνεχίζουν νὰ ἀντιδικοῦν μονίμως μὲ τοὺς πελάτες, στερώντας ἀκόμη καὶ τὴν ποιότητα διανομῆς.
 
Ἤδη γιὰ τὴν διεύθυνσί μας, εὑρίσκουν καὶ στέλνουν ταχυδρόμο κάθε 10 ἡμέρες ἢ ὅποτε βολεύει. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ ἑκατοντάδες ἄλλους συγγενεῖς, φίλους, γνωστούς μας.
 
15. Καλύτερα νὰ ἔχωμε πράγματι Ταχυδρομεῖο Ἐπικρατείας, ταχύτατο καὶ ἀξιόπιστο, καὶ ἄς γίνουμεἐθελοντὲς βοηθοὶ καὶ ὑποστηρικτὲς τοῦ Ταχυδρομικοῦ Δικτύου, ἔστω καὶ Δωρεάν, μέχρι νὰ λογικευθοῦν ἢ ἀντικατασταθοῦν οἱ Κυβερνῶντες καὶ Διοικοῦντες, παρὰ νὰ ἔχωμε Ἑλλάδα χωρὶς Δάδα καὶ αἴγλη ταχυδρομικῶν ὑπηρεσιῶν.

16. Ἐν τῶ μεταξὺ κλείνουν καὶ ἄλλα ταχυδρομικὰ γραφεῖα.
α) Ξεκίνησαν τὸ 1963. Μετέθεσαν τοὺς ἐκπαιδευμένους προϊσταμένους ἀπὸ τὰ περισσότερα κεφαλοχώρια στὶς πόλεις. Ἔτσι οἱ οἰκονομικὰ δυνατοὶ τῶν χωριῶν ἐπῆραν τὸ μήνυμα :
«Ἀφοῦ ἔφυγε καὶ ὁ Προϊστάμενος, ἐμεῖς θὰ μείνωμε μὲ τὸν διανομέα ; »
Καὶ ἔφυγαν γιὰ τὶς πόλεις ἢ ἐπένδυαν σ᾿ αὐτὲς σὲ οἰκόπεδα-σπίτια κ.λπ.
Καὶ ἔτσι πολλαπλασιἀσθηκε πολὺ ἐπικίνδυνα ἡ ἐρήμωσις τῆς Ὑπαίθρου καὶ ἡ πολὺ ἀνησυχητικὴ διόγκωσις τοῦ τέρατος τῆς Ἀστυφιλίας.
 
β) Μετὰ ἄρχισαν νὰ κλείνουν Ταχυδρομεῖα, σιγὰ - σιγὰ μετὰ τὸ 2005. Οὐδέποτε σκέφθηκαν, πῶς θὰ αὐξήσουν ἔσοδα-προσωπικό.
Ἄρχισαν νὰ αὐξάνουν μέχρι 13 φορὲς ἐπάνω τὰ ταχυδρομικὰ τέλη γιὰ τὰ ἔντυπα περιοδικοῦ τύπου, πρᾶγμα ποὺ κατέστησε τὴν κυκλοφορία τῶν ἐντύπων αὐτῶν ἀπαγορευτικὴ καὶ πολλοὶ ἐκδότες ἀναγκάσθηκαν νὰ σταματήσουν τὴν κυκλοφορία τους.
Μὲ αὐτὴ τὴν κατάστασι ἔχασαν πολλοὶ ἐργαζόμενοι τὴν ἐργασία τους σὲ πολλὰ γραφεῖα, τυπογραφεῖα, ἐπιχειρήσεις. Καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ ὄχι μόνον αὐξήσεις ἐσόδων δὲν ἔχουν ἀλλὰ ἀπεναντίας χάνουν συνεχῶς πελάτες, τζίρο καὶ ἔσοδα.
 
γ) Ἔτσι φθάσαμε στὴν σημερινὴ τραγικὴ κατάστασι.
 
δ) Τοὺς προτείναμε τρόπους ἀναπτύξεως ἐπαρχιακῶν Ταχυδρομείων καὶ γενικὰ τοῦ Ταχυδρομείου.
Ἰδού π.χ. οἱ ἐπιστολές μας 604/12.7.2011 & 488/16.5.2012.

 
  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
     ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: fot_gram@otenet.gr
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Πρὸς τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῶν ΕΛ.ΤΑ.
Πρόεδρο καὶ Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Βουρνὰ
Ἀντιπρόεδρο κ. Ἠ. Μπακέλλα
Ἐντεταλμένο Σύμβουλο κ. Π. Καλαϊτζίδη
Μέλη κ.κ. Γ. Βάλλη, Τρ. Κόλλια, Δ. Λεκκό, Μ. Τζανουδάκη
Ἀδριανουπόλεως 45 – 16070 Καισαριανή
E-Mail:kek-elta@otenet.gr
Τηλέφωνο:210 3353893, 894, 473
Fax:210 7649241
            
ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε,                                                    Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 604/12.7.2011
Ἀξιότιμοι Κύριοι Σύμβουλοι,
 
1. Εἰς τὴν Ἀροανία Ἀχαΐας ὑπῆρχε ἀνέκαθεν μέχρις ἐσχάτων Ταχυδρομικὸ Κατάστημα.
Κατὰ τὴ γνώμη μας κακῶς ἔκλεισεν, διότι θὰ ἠμποροῦσε νὰ τὸ κάνῃ κερδοφόρο ἐντὸς ὀλίγων μηνῶν ἕνας ἐκ τῶν καταλλήλων ἐκπαιδευμένων καὶ ἔμπειρων προϊσταμένων Ταχυδρομικῶν Καταστημάτων, ποὺ ἔχουν διακριθῆ εἰς τὴν ἀνάστασι ἐλλειματικῶν Ταχυδρομείων. Εἴμαστε βέβαιοι, ὄτι κλείσατε Ταχυδρομικὰ Καταστήματα χωρὶς νὰ ἔχετε ἀκολουθήσει τὴ προαναφερόμενη λογικὴ διαδικασία, διότι σίγουρα δὲν ἀξιοποιήσατε ὅλες τὶς δυνάμεις, ποὺ ἔχετε ἀναξιοποίητες. Αὐτὸ θὰ ἠδύνατο νὰ γίνῃ ἀναλόγως καὶ γιὰ πλῆθος ἄλλων Ταχυδρομικῶν Καταστημάτων, ποὺ ἔκλεισαν.
 
2. Μέχρι νὰ ἀπαντήσετε εἰς τὰ προαναφερθέντα καὶ ἐὰν δὲν πιστεύετε, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχετε ἕνα, βάσει μελέτης, κερδοφόρο Ταχυδρομικὸ Κατάστημα εἰς τὴν Ἀροανίαν, σᾶς ζητοῦμε νὰ ἱδρύσετε, συμφώνως μὲ τὶς προβλεπόμενες διαδικασίες, ἤ καὶ πρόσθετες, ἐν συνεργασίᾳ μὲ τοπικοὺς φορεῖς, Ταχυδρομικὸ Πρακτορεῖο Γ΄ Τάξεως, τὸ ὁποῖο θὰ προωθῇ καὶ τὴν διανομὴ, βάσει προγράμματος καὶ μελέτης, εἰς τὴ ἕδρα αὐτοῦ, «Ἀροανία», ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ἀκόλουθα πλησιέστερα χωριὰ καὶ Μοναστήρια, εἰς Ἀνάστασι, Ἀγρίδι, Ἀλέσταινα, Καμενιάνοι, Δριβολοβό, Δεσινό, Κερέσοβα, Λεχοῦρι, Λειβάρτζι, Ψωφίδα, Χόβολη, Σειρές, Ἅγ. Βασίλειο, Τριπόταμα κ.λπ.
 
3. Σημειωτέον ὅτι εἰς τὴν Ἀροανία ὑπάρχουν πολλὲς ἀκόμη ὑπηρεσίες ὡς π.χ. :
α. Εἰρηνοδικεῖο καὶ μεταβατικὸ Πλημμελειοδικεῖο,
β. ΟΤΕ μὲ ἰδιόκτητο κτίριο,
γ. Ἀστυνομικὸ Τμῆμα (ὄχι ἐπανδρωμένο),
δ. Ὑποθηκοφυλακεῖο καὶ Συμβολαιογραφεῖο (ὑπὸ ἀναγέννησιν),
ε. Κοινοτικὸ ἰατρεῖο,
στ. Δύο ἱερεῖς πρώτης (Α’) κατηγορίας,
καὶ ὅτι εἶναι κέντρο τῆς ὅλης περιοχῆς νοτιοδυτικὰ τῶν Καλαβρύτων, ἐπάνω στὸν κεντρικὸνομαρχιακὸ δρόμο Καλάβρυτα-Ὀλυμπία, εὑρίσκεται δὲ πλησιέστερα πρὸς τὸν Δῆμον Καλαβρύτων, τὴν Μητρόπολι Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, τὸ Νοσοκομεῖο Καλαβρύτων, Αἰγίου καὶ Ρίου-Πατρῶν.
 
Πρὸ παντὸς δὲ εἰς τὴν Ἀροανίαν ἔχουν ἐπενδυθῆ τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἄνω τῶν 2,5 δισεκατομυρίων δραχμῶν γιὰ τὰ ἔργα εἰςμνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας, ὡς τὸ συνημμένο ἐνθύμιο ἐγκαινίων.
 
4. Γίνονται δὲ ἐντατικότατες προσπάθειες νὰ ἀνακαινισθῇ ἡ παλαίφατος Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης, ἀπὸ τὸ 800 μ.Χ., καὶ νὰ δημιουργηθοῦν συνθῆκες ἀνθρωπίνης διαβιώσεως γιὰ νὰ ἐπανδρωθῇ καὶ νὰ δημιουργηθῇ μία ὄασις-ἕνας πόλος ἕλξεως ὅλων τῶν κεκοπιώτων καὶ πεφορτισμένων, ὅπου θὰ ἀνακουφίζωνται σωματικῶς καὶ θὰ ἀναγεννῶνται πνευματικῶς οἱ περαστικοί.
 
5. Ἐὰν λειτουργήσουν ἡ Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης καὶ τὰ ἔργα Ἁγίου Παύλου, θὰ δημιουργηθῇ τεράστιος θρησκευτικὸς τουρισμὸςμὲ προσέλευσι πολλῶν δεκάδων τουριστικῶν λεωφορείων ἑβδομαδιαίως. Οἱ χιλιάδες αὐτοὶ προσκυνητὲς θὰ ἀποστέλλουν χιλιάδες ἀναμνηστικὰ δελτάρια καὶ ἐπιστολὲς, ἐξυπηρετούμενοι ἀπὸ τὸ Ταχυδρομικὸν Κατάστημα Ἀροανίας, ἀκόμη καὶ γιὰ ἀνάληψι καὶ κατάθεσι χρημάτων.
 
6. Εἰς τὴν Ἀροανίαν ἐπίσης λειτουργοῦν ξενῶνες τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου καὶ δωρεὰν ξενώνας 24 κλινῶν μετὰ δανειστικῆς Βιβλιοθήκης καὶ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.
 
7. Ἄν δὲ ἡ Βιβλιοθήκη ἐπανδρωθῇ καὶ λειτουργήσῃ πανελληνίως, τότε χιλιάδες Πανέλληνες τοῦ Ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ θὰ δανείζωνται καὶ θὰ ἐπιστρέφουν τὰ βιβλία καὶ θὰ ὑπάρχῃ τεράστια αὔξησι τοῦ κύκλου ἐργασιῶν τῶν ΕΛ.ΤΑ.
 
8. Τοιουτοτρόπως θὰ συμβάλλουν τὰ ΕΛ.ΤΑ εἰς τὴν ἀναστροφὴ τῆς ἐρημώσεως τῆς ὅλης περιοχῆς καὶ θὰ δημιουργηθοῦν πόλοι ἕλξεως παλινοστήσεως πολλῶν ἀπὸ τὶς δεκάδες χιλιάδες ἀπομακρυνθέτων ἀπὸ τὰ ὡς ἄνω χωριά.
 
9. Ὁ πληθυσμὸς τῆς περιοχῆς μαζὶ μὲ τὰ προτεινόμενα χωριὰ καὶ Μοναστήρια εἶναι περίπου 3.000 ἄνθρωποι, ἐνῷ αὐξάνεται τὶς ἑορτές, ἀλλὰ καὶ μέχρι τριπλασιασμοῦ κατὰ τὰ χρονικὰ διαστήματα τοῦ θέρους, λόγῳ τοῦ μεγάλου ἀριθμοῦ ἀποδήμων καὶ τῶν ἀναλόγων συγκριτικῶν πλεονεκτημάτων τῆς περιοχῆς.
 
Εὐελπιστοῦντες, ὅτι θὰ εὕρωμε εὐήκοα ὦτα καὶ ὅτι τουλάχιστον θὰ ἐγκρίνετε ἀρχικῶς τὴν ἵδρυσι καὶ λειτουργία Ταχυδρομικοῦ Πρακτορείου, σᾶς εὐχαριστοῦμε.
                                   
Μετ᾿ ἐξαιρέτου τιμῆς

Ό Πρόεδρος                Ἡ Γεν. Γραμματεύς

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος    Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ :
1. Ἀξιότιμον Κύριον
ΡΑΓΚΟΥΣΗΝ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ἀναστάσεως 2 & Τσιγάντε
15669 ΠΑΠΑΓΟΥ
210-6508750, 8932
210-6508024
 
2. Ἀξιότιμον Κύριον
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΝ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ἀναστάσεως 2 & Τσιγάντε
15669 ΠΑΠΑΓΟΥ
 210-6508020, 6508040, 6508852
210-6508018
 
3. Ὑπηρεσία Ταχυδρομικῶν Πρακτορείων ΕΛ.ΤΑ.
Ἀπελλοῦ 1
10188 ΑΘΗΝΑ
 
4. Δήμαρχον Καλαβρύτων
Ἀξιότιμον Κύριον Γεώργιον Λαζουρά
25001 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
2692360401-3 .,26920-22380,22390, 23390
26920-23330
 
5. Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ
Ρωμανιώλη 43
25100 ΑΙΓΙΟΝ
26910-61251/2 επισκοπ., 21776-7, Καλάβρ. 26920-22235
26910-60127 επισκ., 26910-21634, 26920-24491
 
6. Ἀξιότιμον Κύριον
Γεώργιον Μιλτ. Κοσμὰ
Πρόεδρον ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Πατησίων 121/2ος ὄρ.   11251 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-8236065, 8236040 ,  
Φάξ 210-8236065, 210-3829827
 
 
  ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
     ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
 ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: fot_gram@otenet.gr
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.
Κεντρικὴ Ὑπηρεσία
Διεύθυνσι Δικτύου Λιανικῆς
Ὑπ᾿ ὄψιν Δ/ντοῦ
κ. Νικ. Φραγκούλη
Ἀπελλοῦ 1
10188 ΑΘΗΝΑ
210-3353168
210-3241238
 
Ἐπιστολὴὑπ’ἀριθμ. 488/16.5.2012 Γ.Ι.
 
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,                                    
 
 
ΘΕΜΑ : ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΣ Α.Π. 1.4.3./415 ΑΠΟ 30.4.2012
 
1. Ἐλάβαμε τὴν γενικὴ καὶ στερεότυπη ἀπάντησί σας ἀπὸ 30.4.2012. Περίπου τὴν ἴδια θὰἐστέλνατε σὲ παρόμοιες προτάσεις καὶἄλλων ἀνθρώπων ἄλλων περιοχῶν.
 
2. Δὲν κατανοοῦμε τὴν ἀνάγκη νὰ ὑπερασπίζεσθε ὡς ἱκανοποιητικὸ τὸἐπίπεδο ταχυδρομικῆς ἐξυπηρετήσεως τοῦ τόπου μας, ὅταν οἱἀκάλυπτες ἀνάγκες κατοίκων καὶἀποδήμων εἶναι πάρα πολλές.
 
3. Σίγουρο εἶναι ότι βλέπετε τὶς ἀνάγκες τῶν ἀνθρώπων τῆς ὑπαίθρου ἐξ ἀποστάσεως καὶ στρεβλῆς θεωρήσεως τῶν ἀναγκῶν.
 
 
4. Ερισκόμαστε στ 2012 καὶὄχι στν δεκαετία το 1960  το 1970.Ἔχουμε τὴν ὑποστήριξη τοῦ Διαδικτύου, ποὺ ἐσεῖς δὲν ἔχετε ἀκόμη στὰ καταστήματά σας. Προσφέρετε ὑπηρεσίες φαξ, ἀλλὰ ὄχι e-mail. Ἀγνοετε τὶς ὑπηρεσίες e-stamp ἀλλὰ καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν ἐναπομεινάντων στὴν ὕπαιθρο μὰ καὶ τὶς ἀνάγκες τῶν ἀποδήμων.
 
Ξαφνικὰ λησμονήσατε καὶ τοὺς ρήτορες, ποὺὑπερασπίσθηκαν μὲ πάθος τὴν ταχυδρομικὴ ἀνάπτυξι :
 
·     «Τὸ ταχυδρομεῖο καθιστᾶ τοὺς ἀπόντες παρόντες», μᾶς ἔλεγε ὁ Γάλλος Φιλέλληνας Βολταῖρος.
·     ὉἘντουάρτ Ἐβερέτ ταυτόχρονα μᾶς εἶπε «Ὁ παγκόσμιος πολιτισμὸς στὴν θετική του πλευρὰ στηρίχθηκε στὸν Χριστιανισμὸκαὶ τὶς ἐπίσημες ταχυδρομικὲς ὑπηρεσίες τοῦ κόσμου».
·     Ὁ Κυριάκος Μαρίνος ἀπὸ τὴν ταχυδρομικὴὑπηρεσία τῆς Κρητικῆς Πολιτείας ἄφησε παρακαταθῆκες «Ἡ εἰκόνα καὶἡ δρᾶσι τῶν Ταχυδρομείων εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς μὲ τὴν πρώτη ματιὰ μπορεῖ νὰ παρουσιάζῃ χώρα πεπολιτισμένων, ἄν κοσμεῖταιἀπὸἀνεπτυγμένη ταχυδρομικὴὑπηρεσία».
·     Οἱ σπουδαῖοι καθηγητές- πνευματικοὶἡγέτες μᾶς λέγουν «Δεῖτε τὸἐσωτερικὸ τῆς ἐπιχειρήσεώς σας μὲ τὰ μάτια τῶν πελατῶν σας».
 
5. Ἀντιλαμβανόμαστε τὶς πραγματικὲς σκέψεις σας. Λυπούμαστε γιὰ τὸν τρόπο, ποὺ περιφρονεῖτε τὶς εὐκαιρίες, ποὺ σᾶς προσφέρονται ἀλλὰ καὶ τὶς ἰδέες ὅσων ἀγαποῦν τὴν δύναμι τοῦ ταχυδρομείου, ποὺ μπορεῖ νὰ δημιουργῇ ἕνα καλλίτερο κόσμο.
 
6. Σᾶς ὑπεδείξαμε ἕνα νέο τρόπο ὀργανώσεως κερδοφόρων ταχυδρομείων ὑπαίθρου. Ἀναμένουμε καὶ τὴν ἀπάντησι τῶν ἁρμοδίων φορέων καὶ ἰδιαιτέρως τοῦἁρμοδίου Ὑπουργοῦ. Ἐμεῖς πιστεύουμε πὼς ὁ συνδυασμὸς ταχυδρομικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ διαδικτύου μπορεῖ νὰ φέρῃ πολλὲς καὶ σημαντικὲς ὑπηρεσίες σ᾿ ὅλη τὴ γῆ, ὅπου καὶ οἱ ἀπόδημοί μας, ἀλλὰ καὶ οἱ φιλέλληνες εὑρίσκονται παντοῦ.
 
7. Πιστεύουμε πὼς τὸ μήνυμα «ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ» θὰ ἔπρεπε νὰ σᾶς ἐνέπνεε διαφορετικῶς. Ἐμεῖς συνεχίζουμε τὸν ἀγῶνα, ἀλλὰ ἐσεῖς πρέπει πλέον νὰἔχετε ὑψηλὸ αἴσθημα ἑταιρικῆς κοινωνικῆς εὐθύνης καὶ νὰ βλέπετε καλὰ ἐντὸς μὲ τὰ μάτια τῶν ἐκτός, δηλαδὴ τῶν πολιτῶν-πελατῶν σας ὡς φορέας παροχῆς ὅλων τῶν ἀναγκαίων ταχυδρομικῶν ὑπηρεσιῶν σὲ κάθε ἀπόστασι.
 
8. Μπορεῖτε νὰ κινήσετε καὶ τὴν ἀγορὰ καὶ νὰ δώσετε «φιλὶ ζωῆς» καὶ στὶς μικρὲς ἐπιχειρήσεις. Ἡ Παγκόσμια ΤαχυδρομικὴἝνωσι (Π.Τ.Ε.) ἔχει ἐφόδια ἀλλὰ καὶ πολλὲς ταχυδρομικὲς ἑταιρεῖες.
 
9. Οἱ ἀνάγκες εἶναι ὀρατές. Ἀλλὰ καὶ πάλι στὸ νέο αἰῶνα, ποὺ ζητεῖ σύνεσιν καὶ συνεργασίαν παραγωγῶν καὶ καταναλωτῶν μπορεῖτε νὰ γίνετε πρωταγωνιστὲς καὶ πρωτοπόροι. Εἶναι ἄδικο νὰ δαπανᾶἕνας ἄνθρωπος στὸ ἐξωτερικὸ εἰκοσαπλάσια δαπάνη γιὰ νὰ προμηθευτῇ μία ἐφημερίδα, τῆς ὁποίας τὴν πρώτη σελίδα βλέπει σὲ εἰδικὲς ἱστοσελίδες. Εἶναι ἄδικο ἐπίσης ὅσοι στεροῦνται ὑποδομῆς καὶσυνδέσεως διαδικτύου νὰ μὴ ἔχουν δυνατότητα νὰ λάβουν ἢ νὰ στείλουν ἕνα e-mail μέσῳ ταχυδρομείου.

10. Εἶναι ἄδικο νὰ διέρχεται ὁ ταχυδρόμος ἀπὸ τὸ σπίτι μας, ἀλλὰ νὰ τοῦ ἀπαγορεύεται νὰ μᾶς φέρῃ ψωμί-φάρμακα καὶ μικροπαραγγελίες, ἐνῷ θὰ ἦταν δυνατὸν μέσῳ τοῦ διαδικτύου.
 
11. Εἶναι ἄδικο νὰ στέλνουμε μικρὰ δῶρα μὲ πακέτα σὲ χῶρες ἐκτὸς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ νὰ μὴ μποροῦμε νὰ προμηθευόμαστε αὐτὰ τὰ εἴδη ἀπὸ ΕΛ.ΤΑ. χωρὶς χρέωσι Φ.Π.Α. ἢ νὰ λαμβάνουμε ἄμεση ἐπιστροφὴ τοῦ ἀναλόγου Φ.Π.Α. ἢ νὰ δίδουμε ἐντολὴ σὲ ἀντίστοιχο Logistics ΕΛ.ΤΑ. νὰἀποστέλῃ μὲ χρέωσιν μὲ καὶ χωρὶς Φ.Π.Α. ἀντίστοιχα εἴδη. Ἡ κατάχρησις δικαιώματος ἀπαγορεύεται ἀλλὰ τι μπορεῖ νὰἀπαντήσῃἡ Πολιτεία σήμερα σ᾿ αὐτοὺς ποὺ στέλνουν εἴδη ἐκτὸς Ε.Ε. ἀλλὰἔχουν πληρώσει Φ.Π.Α. καὶ πανάκριβα ταχυδρομικὰ τέλη ;
 
12. Καὶ τι ἀκριβῶς θὰ ποῦμε στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ στὴν ἐποχὴ τῶν στερήσεων θὰἤθελαν νὰ λειτουργῇ μία ὑπηρεσίαἀνταλλαγῆς δεμάτων μέσῳ ταχυδρομείου, ἀφοῦ καὶ τὰ συγκριτικὰ πλεονεκτήματα τῶν περιοχῶν τῆς πατρίδος μας τὸ ζητοῦν ;
 
13. Θὰἠμπορούσαμε νὰ συγγράψωμε ἕνα βιβλίο ἰδεῶν καὶ εὐκαιριῶν ἀναπτύξεως ταχυδρομικῶν ὑπηρεσιῶν γιὰ μία καλλίτερη Ἑλλάδα κὶἕνα καλλίτερο κόσμο. Δυστυχῶς ὅμως ὅλα ἔχουν ἕνα ὅριο ἀντοχῆς καὶὑπομονῆς.
 
14. Παρακαλοῦμε, ὅπως δεχθῆτε τὶς εὐχαριστίες μας ἔστω καὶἐὰν διαφωνοῦμε μὲ τὴν ἀπάντησίν σας.
 
15. Εὐχόμενοι νὰ εἴμαστε ἐμεῖς οἱ τελευταῖοι, τῶν ὁποίων οἱ προτάσεις καὶ οἱἰδέες ἀγνοοῦνται ἢ δὲν χρησιμοποιοῦνται καὶἀπὸ τὰ ΕΛ.ΤΑ. τῆς Ἑλλάδος μας, διατελοῦμε.
 
               Μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς 

Ὁ Πρόεδρος                         Ἡ Γενική Γραμματεύς
 
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος                 Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ἀναστάσεως 2 & Τσιγάντε
15669 ΠΑΠΑΓΟΥ
210-6508750, 8932
210-6508024
 
2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ἀναστάσεως 2 & Τσιγάντε/15669 ΠΑΠΑΓΟΥ
 210-6508020, 6508040, 6508852
210-6508018
 
3. Ὑπηρεσία Ταχυδρομικῶν Πρακτορείων ΕΛ.ΤΑ.
Ἀπελλοῦ 1
10188 ΑΘΗΝΑ
 
4. Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ
Ρωμανιώλη 43
25100 ΑΙΓΙΟΝ
26910-61251/2 επισκοπ., 21776-7, Καλάβρ. 26920-22235
26910-60127 επισκ., 26910-21634, 26920-24491
 
5. Δήμαρχον Καλαβρύτων
Ἀξιότιμον Κύριον Γεώργιον Λαζουρά
25001 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
2692360401-3 .,26920-22380,22390, 23390
26920-23330
 
6. Αξιότιμον Κύριον
ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΝ ΙΩΑΝΝΗΝ, Καθηγητήν
Ὀφθαλμ. Κλινικής Παν/μίου Κρήτης
Τ.Θ. 1352
71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
2810-392450
2810-542094
 
7. Γνωμοδοτικὸ καὶ Διοικητικὸ Συμβούλιο ΕΛ.ΤΑ.
Ἀπελλοῦ 1
10188 ΑΘΗΝΑ
 
8. Ἀξιότιμον Κύριον
Γεώργιον Μιλτ. Κοσμὰ
Πρόεδρον ΠΑΓΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
Πατησίων 121/2ος ὄρ.   11251 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-8236065, 8236040
Φάξ 210-8236065, 210-3829827
 
9. Ἐφημερίδα Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Ἀξιότιμον Κύριον ΤΣΑΠΑΡΑ ΠΑΝΟΝ
25001 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
26920-22250, 6041251
26920-22450
  
Οἱ ἀγῶνες καὶ ἡ ἀγωνία μας μᾶς βοήθησαν νὰ προνοήσουμε καὶ προβλέψουμε ἤδη ἀπὸ τὸ ἔτος 2011 προτάσεις καὶ λύσεις γιὰ χρήσιμες ταχυδρομικὲς ὑπηρεσίες, πρὸς ὤφελος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ τῶν Ἑλληνικῶν Ταχυδρομείων.
 
ε) Δὲν μᾶς κατενόησαν.
 
στ) Ἄν ὅμως ἀκόμη καὶ στὰ ταχυδρομικὰ πρακτορεῖα ἐπιτρέψουν σύνδεσι Διαδικτύου καὶ ἐκπαιδευόμενο προσωπικό γιὰ ὅλες τὶς ὑπηρεσίες, τὸ Ἑλληνικὸ Ταχυδρομεῖο θὰ ξαναγεννηθῇ.
 

16. Τὸ παρὸν ἀποτελεῖ δελτίο τύπου καὶ παρακαλοῦνται ὅλες οἱ ἔγκυρες καὶ σοβαρὲς ἱστοσελίδες νὰ δημοσιεύσουν τὸ κείμενό μας, μήπως ἐν τῷ μεταξὺ οἱ πολιτικοὶ προϊστάμενοι τῶν ΕΛ.ΤΑ. καὶ τῆς Ε.Ε.Τ.Τ. συγκινηθοῦν καὶ ἀσχοληθοῦν καὶ μὲ τὰ ΕΛ.ΤΑ. προτοῦ καὶ αὐτὰ «ξεφτιλισθοῦν» τελείως καὶ πωληθοῦν καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ. ἔναντι πινακίου φακῆς, ὅπως ἐπωλήθη ἡ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, τὸ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ κ.λπ.

Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου