Ξυπνάτε Έλληνες και δείτε...

Η φωτογραφία μου
1/1/2011 ----- Φίλες και φίλοι γειά σας. Ξεκινάμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε και εμείς όλους τους Έλληνες πολίτες να δουν μέσα και από το δικό μας Blog με άλλο μάτι (και όχι με τα μάτια των υποτακτικών Μ.Μ.Ε.) όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα μας και τα σχέδια που έχουν οι εντός και εκτός χώρας εχθροί μας… Αυτό το Blog δεν είναι Εθνικιστικό. Είναι απλά Ελληνικό και θέλει να δείξει τα κακώς κείμενα και την προσπάθεια που γίνετε για την εξόντωση της πατρίδας μας… Δεν έχουμε καμιά σχέση με Εθνικιστικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο. και λοιπά συναφή στοιχεία. Εμείς εδώ είμαστε μιά ομάδα οι οποίοι είναι ΑΠΛΑ Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι και θέλουμε το καλύτερο για τη χώρα μας και τους πολίτες της. Από αυτά που θα δείτε στην πορεία θα καταλάβετε πολλά και ελπίζω να σκεφτείτε λίγο τι και ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούσαν και μας κυβερνούν εδώ και χρόνια, ποιος ο ρόλος τους και τι πρέπει να κάνουμε εμείς… Ελπίζουμε να μας τιμήσουν ΟΛΟΙ οι Έλληνες με τις αναγνώσεις τους και τα σχόλιά τους. Θα σας παρακαλέσουμε τέλος να διαδώσετε αυτό το χώρο σε όσους περισσότερους Έλληνες μπορείτε για να ενωθούμε ΟΛΟΙ μαζί και να αντιμετωπίσουμε τους Εχθρούς μας…

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Σε Ποιον Χρωστάει η Ελληνική Οικονομία;


Είναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια, με τα προγράμματα σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας, το χρέος του ελληνικού δημόσιου τομέα, έχει «μεταφερ-θεί» από τα χαρτοφυλάκια ιδιωτών επενδυτών στους μηχανισμούς του επίσημου τομέα (official sector).

Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται στη σταδιακή μείωση των υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου που προκύπτουν από διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα (Διάγ-ραμμα 1) και την αντίστοιχη αύξηση αυτών που απορρέουν από δανειακές συμ-βάσεις (Διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 1 : Απαιτήσεις έναντι του ελληνικού δημοσίου από χρεόγραφα (debt securities), ανά κλάδο.


Πηγή : ΤτΕ.

Διάγραμμα 2 : Απαιτήσεις έναντι του ελληνικού δημοσίου από δάνεια (loans), ανά κλάδο.

Πηγή: ΤτΕ.

Παρά το γεγονός της μείωσης στην έκθεση ιδιωτών επενδυτών σε ελληνικό κίν-δυνο, η διεθνής επενδυτική κοινότητα δεν εγκατέλειψε πλήρως την Ελλάδα.

Έτσι, σχεδόν αμέσως μετά το σοκ της απομείωσης των θέσεών τους έναντι της ελληνικής οικονομίας, το 2012 οι ξένοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ενίσχυσαν τις επενδύσεις τους στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα : Από το Διάγραμμα 3, παρακά-τω, προκύπτει πως οι απαιτήσεις γερμανικών, βρετανικών και αμερικανικών ιδ-ρυμάτων αυξάνονται διαρκώς μετά το αποκορύφωμα, της κρίσης (2012) και έως το 2ο τρίμηνο του 2014. Ειδικότερα οι αμερικανικά και βρετανικά χρηματοπισ-τωτικά ιδρύματα φαίνεται να έχουν αυξήσει τις απαιτήσεις τους έναντι ελληνικών επιχειρήσεων, δηλαδή, έχουν αυξήσει τον δανεισμό των ελληνικών επιχειρήσε-ων. Το αποτέλεσμα της αύξησης αυτής στις τοποθετήσεις των χρηματοπιστωτι-κών οργανισμών είναι να παραμένει η έκθεσή τους στον ιδιωτικό τομέα της ελλη-νικής οικονομίας σε αρκετά αυξημένα επίπεδα (τράπεζες Γερμανίας : +16%, Μ. Βρετανίας +21%, ΗΠΑ +75%, Διάγραμμα 4) λίγα –μόλις– χρόνια μετά την απο-μείωση των θέσεων τους έναντι της ελληνικής οικονομίας.

Με άλλα λόγια, έχει επιστρέψει η εμπιστοσύνη στον ιδιωτικό τομέα της ελληνικής οικονομίας!

Διάγραμμα 3 : Απαιτήσεις ξένων τραπεζών έναντι του ελληνικού ιδιωτικού τομέα (χρηματοπιστωτικές και μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις), ανά χώρα προέ-λευσης.

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών

Σημείωση : * Στο διάγραμμα απεικονίζεται το άθροισμα των χωρών εκτός της Ελ-βετίας, τα διαθέσιμα στοιχεία της οποίας σταματούν τον Σεπτέμβριο 2013.

Διάγραμμα 4 : Έκθεση ξένων τραπεζών στην Ελλάδα, ανά χώρα προέλευσης (στοιχεία Δεκεμβρίου 2010 και Σεπτεμβρίου 2014).

Πηγή : Επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών

Σημείωση : * Τα στοιχεία για την Ελβετία αφορούν τον Σεπτέμβριο 2013.

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία (π.χ. Δεκεμβρίου 2014) για να εντοπίσουμε την αντίδραση των ξένων επενδυτών στην πρόσφατη αύξηση του πολιτικού κινδύνου της χώρας (επίσπευση εκλογής ΠτΔ και προκήρυξη εκλο-γών), ενώ, το μεγάλο ερώτημα που απομένει να απαντηθεί είναι η αντίδραση των ξένων χρηματοοικονομικών οίκων μετά ανακοίνωση της ποσοτικής χαλάρωσης εκ μέρους της ΕΚΤ.

Καθηγητής ΕΚΠΑ

Υπ. Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Ερευνητής In Deep Analysis

Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου