Σελίδες

Ξυπνάτε Έλληνες και δείτε...

Η φωτογραφία μου
1/1/2011 ----- Φίλες και φίλοι γειά σας. Ξεκινάμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε και εμείς όλους τους Έλληνες πολίτες να δουν μέσα και από το δικό μας Blog με άλλο μάτι (και όχι με τα μάτια των υποτακτικών Μ.Μ.Ε.) όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα μας και τα σχέδια που έχουν οι εντός και εκτός χώρας εχθροί μας… Αυτό το Blog δεν είναι Εθνικιστικό. Είναι απλά Ελληνικό και θέλει να δείξει τα κακώς κείμενα και την προσπάθεια που γίνετε για την εξόντωση της πατρίδας μας… Δεν έχουμε καμιά σχέση με Εθνικιστικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο. και λοιπά συναφή στοιχεία. Εμείς εδώ είμαστε μιά ομάδα οι οποίοι είναι ΑΠΛΑ Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι και θέλουμε το καλύτερο για τη χώρα μας και τους πολίτες της. Από αυτά που θα δείτε στην πορεία θα καταλάβετε πολλά και ελπίζω να σκεφτείτε λίγο τι και ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούσαν και μας κυβερνούν εδώ και χρόνια, ποιος ο ρόλος τους και τι πρέπει να κάνουμε εμείς… Ελπίζουμε να μας τιμήσουν ΟΛΟΙ οι Έλληνες με τις αναγνώσεις τους και τα σχόλιά τους. Θα σας παρακαλέσουμε τέλος να διαδώσετε αυτό το χώρο σε όσους περισσότερους Έλληνες μπορείτε για να ενωθούμε ΟΛΟΙ μαζί και να αντιμετωπίσουμε τους Εχθρούς μας…

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2014

Τώρα παραδέχονται τους μεγάλους κινδύνους από τα χημικά της Συρίας!


Επιμέλεια Λ. ΛΙΓΟΥΡΙΩΤΗΣ

«Πρόγραμμα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων» είχε τεθεί σε εφαρμογή κατά την διαδικασία υδρόλυσης των χημικών όπλων της Συρία στην Μεσόγειο αναφέρει η Ύπατη Εκπρόσωπος και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βαρώνη Cathrine Ashton παραδεχόμενη έτσι ότι οι κίνδυνοι ήταν μεγάλοι.

Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή και Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, έδωσε διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια της διαδικασίας διάλυσης του Χημικού Οπλοστασίου της Συρίας.

Να θυμίσουμε ότι στις 18 Αυγούστου η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών χαιρέτησε την ολοκλήρωση της καταστροφής στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου των αποθεμάτων του συριακού οπλοστασίου χημικών όπλων τα οποία μπορού-σαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των ιδιαίτερα τοξικών αερίων σα-ρίν και μουστάρδας. Τα χημικά στοιχεία είχαν παραδοθεί στη διεθνή κοινότητα από την ηγεσία της Συρίας μετά τη συμφωνία του περασμένου Σεπτεμβρίου με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.


Τα χημικά της Συρίας εξουδετερώθηκαν πάνω στο πολεμικό πλοίο USS Cape Ray στη Μεσόγειο θάλασσα σε διεθνή ύδατα, και το οποίο είχε ειδικά διαμορ-φωθεί για την συγκεκριμένη διαδικασία. Στο USS Cape Ray είχαν μεταφερθεί οι πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες και η καταστροφή τους από υδρόλυση ξεκί-νησε στις αρχές Ιουλίου.

Με την ερώτηση ο ΝΑνδρουλάκης ζητούσε να του γνωστοποιήσει η Ευρωπαϊ-κή Επιτροπή :

α) Εάν συμμετείχε η ίδια ή κάποιο άλλο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένω-σης στη διαδικασία επιλογής του θαλάσσιου χώρου όπου λαμβάνει χώρα η υδ-ρόλυση,

β) Ότι έχει διασφαλιστεί η τήρηση των αναγκαίων κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος και

γ) Εάν έχει καταρτιστεί σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την αποφυγή περιβαν-τολλογικών επιπτώσεων σε περίπτωση ατυχήματος.

Απαντώντας στην ερώτηση του Ν. Ανδρουλάκη η κ. Ashton ενημέρωσε ότι η επιλογή της εξουδετέρωσης των χημικών ουσιών της Συρίας με τη μέθοδο της υδρόλυσης επί του σκάφους MV Cape Ray λήφθηκε από τον Οργανισμό για την Απαγόρευση Χημικών όπλων (ΟΧΑΟ) "αφού δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα για να αποφευχθούν οι επιζήμιες συνέπειες για τα άτομα και το περιβάλλον και ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα αντιμετώ-πισης έκτακτων καταστάσεων". Επίσης συμπλήρωσε ότι "κατά τη φάση σχεδι-ασμού ζητήθηκε η γνώμη του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το πε-ριβάλλον (UNEP) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τα οποία συνεχίζουν να παρακολουθούν τη διαδικασία που εποπτεύεται από τον ΟΑΧΟ".

Τέλος όπως επισήμανεολεμικά πλοία ορισμένων κρατών μελών της Ε.Ε. συνοδεύουν το Cape Ray για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια της εν λόγω διαδι-κασίας".

Ακολουθούν τα πλήρη κείμενα της Ερώτησης του κ. Ανδρουλάκη καθώς και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΕΡΩΤΗΣΗ :

Θέμα :Καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας

Έχοντας υπόψη :

Την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης του χημικού οπλοστασίου της Συρίας από τη χώρα, και το γεγονός ότι η καταστροφή του με τη μέθοδο της υδρόλυσης αναμένεται να ξεκινήσει, επί αμερικανικού σκάφους, σε θαλάσσια περιοχή της Μεσογείου, και συγκεκριμένα στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ελλάδος, Μάλτας και Ιταλίαςη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερωτάται :

– Συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή κάποιο άλλο θεσμικό όργανο της Ευρω-παϊκής Ένωσης στην επιλογή του θαλάσσιου χώρου που θα λάβει χώρα η διά-λυση;

– Αν δεν συμμετείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επιλογή του θαλάσσιου χώ-ρου, πώς έχει διασφαλίσει την τήρηση των αναγκαίων κανόνων προστασίας του περιβάλλοντος;

Έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη που βρίσκονται στην περιοχή, καταστρώσει σχέδιο για την αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώ-σεων σε ενδεχόμενο ατύχημα;

Απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής :

E-005724/2014

Απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Ashton

Εξ ονόματος της Επιτροπής
(22.8.2014)

Η διαδικασία εξουδετέρωσης των πρόδρομων χημικών ουσιών της Συρίας με τη μέθοδο της υδρόλυσης επί του σκάφους MV Cape Ray εγκρίθηκε από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ) (το οποίο συμπεριλαμβάνει εκπροσώπους από τα κράτη μέλη της ΕΕ), αφού δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι έχουν ληφθεί όλα τα δυνατά μέτρα για να αποφευχθούν οι επιζήμιες συνέπειες για τα άτομα και το περιβάλλον και ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.
Κατά τη φάση σχεδιασμού ζητήθηκε η γνώμη του Προγράμματος των Ηνωμέ-νων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), τα οποία συνεχίζουν να παρακολουθούν τη διαδικασία που εποπτεύεται από τον ΟΑΧΟ.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΧΟ δήλωσε στις 24 Ιουλίου 2014 στο Εκτελεστι-κό Συμβούλιο ότι ξεκίνησε η υδρόλυση με πλήρη σεβασμό της ανθρώπινης ασ-φάλειας και του περιβάλλοντος και ότι μέχρι τώρα έχει εξουδετερωθεί ήδη το ένα τρίτο των χημικών χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Πολεμικά πλοία ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ συνοδεύουν το Cape Ray για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια της εν λόγω διαδικασίας.Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου