Σελίδες

Ξυπνάτε Έλληνες και δείτε...

Η φωτογραφία μου
1/1/2011 ----- Φίλες και φίλοι γειά σας. Ξεκινάμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε και εμείς όλους τους Έλληνες πολίτες να δουν μέσα και από το δικό μας Blog με άλλο μάτι (και όχι με τα μάτια των υποτακτικών Μ.Μ.Ε.) όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα μας και τα σχέδια που έχουν οι εντός και εκτός χώρας εχθροί μας… Αυτό το Blog δεν είναι Εθνικιστικό. Είναι απλά Ελληνικό και θέλει να δείξει τα κακώς κείμενα και την προσπάθεια που γίνετε για την εξόντωση της πατρίδας μας… Δεν έχουμε καμιά σχέση με Εθνικιστικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο. και λοιπά συναφή στοιχεία. Εμείς εδώ είμαστε μιά ομάδα οι οποίοι είναι ΑΠΛΑ Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι και θέλουμε το καλύτερο για τη χώρα μας και τους πολίτες της. Από αυτά που θα δείτε στην πορεία θα καταλάβετε πολλά και ελπίζω να σκεφτείτε λίγο τι και ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούσαν και μας κυβερνούν εδώ και χρόνια, ποιος ο ρόλος τους και τι πρέπει να κάνουμε εμείς… Ελπίζουμε να μας τιμήσουν ΟΛΟΙ οι Έλληνες με τις αναγνώσεις τους και τα σχόλιά τους. Θα σας παρακαλέσουμε τέλος να διαδώσετε αυτό το χώρο σε όσους περισσότερους Έλληνες μπορείτε για να ενωθούμε ΟΛΟΙ μαζί και να αντιμετωπίσουμε τους Εχθρούς μας…

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

"ΘΑ ΣΑΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΜΕΝ"


Γράφει ο Νίκος Ευλαμπίου

Ελληνίδες - Έλληνες, κυρίες και κύριοι,

Αυτή είναι η τελευταία φορά που ως πρωθυπουργός της χώρας, παρίσταμαι εδώ, ενώπιόν σας, εκφωνώντας «λόγο», στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είστε υπήκοοί μου ώστε να περιμένετε το θεσμικό σας βασιλέα, μία φορά το χρόνο, προκειμένου να σας αναλύσει τι μέτρα προτίθεται να λάβει εναντίον σας. Διότι εναντίον σας είναι. Γνωρίζετε και γνωρίζω πολύ καλά πώς όσα και να σας πω, ΔΕΝ θα τα εφαρμόσω. 

Θα προτιμούσα, να αντικαταστήσω την οιαδήποτε εξαγγελία, από τη θεσμοθέτηση της ΑΚΡΟΑΣΗΣ, της ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ και της λήψης μέτρων υπέρ των πολιτών που εγώ και οι προκατέχοντες μου εξαθλιώσαμε με τη σκληρή μονεταριστική - νεοφιλελεύθερη πολιτική της λιτότητας που εδώ και τέσσερα χρόνια ακολουθούμε.

Ελληνίδες - Έλληνες,


Από σήμερα, οι εξαγγελίες, αντικαθίστανται από την εβδομαδιαία ακρόαση των φορέων και των πολιτών αυτής της χώρας, οι οποίοι θα προσέρχονται όχι μόνο σε μένα προσωπικά αλλά και στους εκάστοτε Υπουργούς, προκειμένου να κατα-θέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κάθε Σαββατοκύριακο, οι συνερ-γάτες μου και εγώ, τηρώντας πάντα την αρχή Προστασίας των Προσωπικών Δε-δομένων, θα ομαδοποιούμε τα όμοια ζητήματα των Ελλήνων και θα αναθέτουμε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, την ευθύνη της κατάθεσης τροπολογιών και νόμων προκειμένου να κατατεθούν προς ψήφιση άμεσα, οι λύσεις των προβλη-μάτων τους. Κάθε μήνα, θα εκδίδεται Δελτίο Αξιολόγησης της αποτελεσματικό-τητας των νόμων που ψηφίστηκαν από τη Βουλή και σε περίπτωση που εξακο-λουθεί να υπάρχει ζήτημα, θα αντικαθίστανται άμεσα με νέους. 

Κυρίες και κύριοι,

Από αυτό εδώ το βήμα, σας ανακοινώνω πώς η χώρα, από αύριο, θα καταγγεί-λει, όχι μόνο πολιτικά αλλά και νομικά, το σύνολο των εθνοκτόνων Δανειακών Συμβάσεων που έχουν δέσει τη χώρα χειροπόδαρα. Γνωρίζετε και γνωρίζω πώς βάσει Συντάγματος, τα Μνημόνια είναι ΑΚΥΡΑ. Οι Δανειακές Συμβάσεις, απο-τελούν Διεθνή Συνθήκη και από τη στιγμή που δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμε-νος αριθμός των 180 Βουλευτών για τη σύναψή τους (αλλά παραχωρήθηκε πα-ράνομα και καταχρηστικά το δικαίωμα της υπογραφής τους αρχικά στον κ. Πα-πακωνσταντίνου), δεν δεσμεύουν κατά κανένα τρόπο την Ελληνική Δημοκρα-τία. 

Εντός του παρόντος μηνός, συγκροτείται ΑΜΕΣΑ Επιτροπή Λογιστικού Ελέγ-χου, προκειμένου να διαχωριστεί το χρέος που πραγματικά οφείλει η χώρα μας να πληρώσει από το απεχθές. Με την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτρο-πής, η χώρα, θα δηλώσει σε όλους όσους οφείλει ότι η καταβολή των χρεωστου-μένων, ξεκινά όταν η Ελληνική Δημοκρατία, επιτύχει ανάπτυξη της τάξης του 9% (ρήτρα ανάπτυξης). 

Από τον επόμενο μήνα δε, η χώρα θα προσφύγει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, προκειμένου να αποδείξει ότι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των Μνημονίων, συντελέσθηκε ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ εις βάρος του ελληνικού λαού.

Σε ό, τι αφορά στις κυρώσεις της Ε.Ε. προς τη Ρωσία, από σήμερα δηλώνω πώς σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε σε αυτό το γεωπολιτικό φιάσκο. Εγώ προσωπικά, θα επιδιώξω τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Πού-τιν, προκειμένου να αρθεί το εμπάργκο προς τους ροδακινοπαραγωγούς οι οποί-οι θα μπορέσουν να εξάγουν τα προϊόντα τους στους ομόδοξους φίλους μας.

Ελληνίδες - Έλληνες,

Από αύριο η χώρα μας παύει να αναγνωρίζει τη συνθήκη Σένγκεν και το Δουβ-λίνο ΙΙ. Η Ελλάδα θα πάψει να είναι χώρα υποδοχής λαθρομεταναστών. Προτι-θέμεθα να εκδώσουμε ταξιδιωτικά έγγραφα σε όλους όσοι προτίθενται να φύ-γουν για άλλες χώρες του εξωτερικού, όπως π.χ τη Γερμανία. Οι λοιποί, θα απε-λαύνονται με συνοπτικές διαδικασίες. 

Και επειδή στα εθνικά μας θέματα, δεν κάνουμε βήμα πίσω, από σήμερα καταγ-γέλουμε την Ενδιάμεση Συμφωνία Ελλάδας-Σκοπίων, η οποία ουδέποτε υπερ-ψηφίστηκε από τη Βουλή. Δεν ανεχόμαστε κανένα γεωγραφικό προσδιορισμό που να περιλαμβάνει το όνομα «Μακεδονία».

Από αύριο, ξεκινούν οι διαδικασίες αποχώρησης του Τουρκικού Προξενείου από την Κομοτηνή. Η μειονότητα της Θράκης, δεν είναι Τούρκοι πολίτες, αλλά ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ. 

Εντός του μηνός, ξεκινούν και οι επαφές με τον αλβανικό παράγοντα, προκειμέ-νου να πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο για την αναγνώριση της Ελληνι-κής Μειονότητας, που τόσες διώξεις αυτή τη στιγμή υφίσταται. 

Ελληνίδες - Έλληνες,

Γνωρίζετε και γνωρίζω πώς τόσο εγώ, όσο και οι φίλοι μου των Βρυξελλών, σας έχουμε εξοντώσει. Και επειδή αυτό πλέον δεν πρόκειται να το επιτρέψω, σας δη-λώνω ότι η Ελλάδα αποχωρεί από την ΟΝΕ, προκειμένου να αντικαταστήσει το «σκληρό» νόμισμα του ευρώ από τη δραχμή. Και επειδή γνωρίζω ότι θα υπάρ-ξουν αντιδράσεις, από τώρα δηλώνω, ότι προς το παρόν, η δραχμή θα χρησιμο-ποιείται μόνο εντός της επικράτειας στις εκάστοτε συναλλαγές. 

Κυρίες και κύριοι,

Από τούδε και στο εξής, ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ, οποιοσδήποτε εφαρμοστικός των Μνη-μονίων νόμος, έστειλε στα βάραθρα τόσο το ατομικό, όσο και το συλλογικό εργα-τικό Δίκαιο. Από τον επόμενο μήνα, επανέρχονται, στο σύνολό τους, οι διατάξεις που ίσχυαν προ του 2010. 

Καταργείται επίσης, οποιοσδήποτε νόμος θίγει το εθνικό και το δημόσιο συμφέ-ρον. Κατά συνέπεια, ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ η οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση κρατικής επιχείρησης, έλαβε χώρα τα τελευταία χρόνια. 

Και επειδή σίγουρα θα αναρωτιέστε «που θα βρούμε τα λεφτά», δεν θα σας πω όπως ο προκάτοχός μου ότι «λεφτά υπάρχουν». Θα σας πω ότι ξεκινά άμεσα η καταβολή των οφειλομένων από όλους όσοι έχουν εξάγει «μαύρα» χρήματα στο εξωτερικό ή έχουν αποκρύψει τα εισοδήματά τους εντός της χώρας. Η φοροδια-φυγή, πρέπει να παταχθεί άμεσα. 

Σε ό, τι αφορά στα κέρδη που θα προκύψουν από την εξαγωγή των υδρογοναν-θράκων και των σπάνιων γαιών που διαθέτει η χώρα μας, από σήμερα τονίζω πώς το 40% των εσόδων (που θα είναι κρατικά), θα διατεθεί στην κάλυψη των κενών των ασφαλιστικών ταμείων, στην Υγεία και στην Παιδεία. Γι’ αυτό, η χώρα μας προχωρά ΑΜΕΣΑ στην ανακήρυξη ΑΟΖ. 

Αλλάζει επίσης, το καθεστώς φορολογίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες οφείλουν να πληρώνουν φόρο, το ήμισυ του κέρδους που μεταφέρουν στις μητρικές εταιρείες. 

Το Υπουργείο Πολιτισμού, αναβαθμίζεται. Η ήπια ισχύς της χώρας, οφείλει και ΠΡΕΠΕΙ να αυξηθεί. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, πρόκειται εντός εξαμήνου να κρατικοποιηθεί. Δεν επιτ-ρέπουμε σε κανέναν ιδιώτη, αργυραμοιβό και κερδοσκόπο, να έχει κατ’ αποκλει-στικότητα το δικαίωμα έκδοσης χρήματος. 

Το Υπουργείο Τουρισμού, αναβαθμίζεται επίσης. Η χώρα μας, με το φυσικό της κάλλος, δεν πρόκειται να χάσει φέτος ούτε έναν τουρίστα. Γι’ αυτό και προτιθέ-μεθα, να ρίξουμε το ΦΠΑ σε ανταγωνιστικά των γειτονικών χωρών επίπεδα. 

Ξεκινούμε την παροχή κινήτρων σε όσους νέους, επιθυμούν να επιστρέψουν στα χωριά τους και να καλλιεργήσουν εκ νέου τη γη που τους άφησαν οι πρόγονοί τους. Η οικονομία μας, εκτός των άλλων, ήταν και είναι αγροτική. Στην προσ-πάθειά μας αυτή, δεν πρόκειται να δεχθούμε ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, τη χρήση μεταλλαγμένων. Αντ’ αυτού, συγκροτείται από σήμερα, ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ, όπου όχι μόνο θα αποθηκεύονται, αλλά θα δίδονται κατόπιν εντολής σε όσους επιθυμούν να καλλιεργήσουν. Δίδεται επί-σης κίνητρο, στην καλλιέργεια του αρχαίου ελληνικού σταριού, τη ΖΕΑ, την οποία κατήργησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Σε ό,τι αφορά στον τομέα της Ναυτιλίας, από τούδε και στο εξής, καταργούνται οι φοροελαφρύνσεις των Ελλήνων εφοπλιστών. Η χώρα χρειάζεται άμεσα τη στήριξή τους για την αναγέννησή της. 

Ξεκινά άμεσα η επαφή της κυβέρνησης με τους Έλληνες ομογενείς, που προτίθε-νται να στηρίξουν οικονομικά την προσπάθειά μας. Κάθε βοήθεια εκ μέρους τους προς τη μητέρα πατρίδα, είναι πολύτιμη. Τους προτρέπω να προβούν σε περίπ-τωση που και οι ίδιοι το επιθυμούν, σε χορηγίες, κατά τα πρότυπα της αρχαίας Ελλάδας. 

Οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, ήταν και είναι ΚΡΑΤΙΚΕΣ. Κατά συνέπεια, το σύνολο των καναλαρχών που επιθυμούν να διατηρήσουν οιοδήποτε σταθμό, υπόκειται σε φορολόγηση, ανάλογα του βεληνεκούς του. 

Ο ΕΝΦΙΑ καταργείται και από σήμερα προβαίνουμε σε μία νέα Σεισάχθεια. Όποιος πολίτης παράνομα και καταχρηστικά, χρωστάει φόρους που η μνημονι-ακή κυβέρνηση του ζήτησε, σταματά να πληρώνει και το χρέος του διαγράφε-ται. 

Κυρίες και κύριοι,

Μπορεί το σύνολο των Ελλήνων πολιτών να λοιδορούσε το Μαυρογιαλούρο, όμως τουλάχιστον αυτός, είχε φιλότιμο. Και επειδή και εγώ τελικά, στα γεράμα-τά μου απέκτησα, σας υπόσχομαι ότι με την ολοκλήρωση όλων των μέτρων που προανέφερα, προτίθεμαι όχι μόνο να παραιτηθώ, αλλά να με πάω και στο Ειδι-κό Δικαστήριο, προκειμένου να πληρώσω για τη δυστυχία που προκάλεσα στους Έλληνες πολίτες. Θα τιμωρηθούν επίσης, όλοι όσοι έφεραν τη χώρα σε αυτό το δυσχερές σημείο. 

Εις το επανιδείν, μέχρι νεοτέρας.

Ευχαριστώ.

Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου