Ξυπνάτε Έλληνες και δείτε...

Η φωτογραφία μου
1/1/2011 ----- Φίλες και φίλοι γειά σας. Ξεκινάμε μια προσπάθεια να βοηθήσουμε και εμείς όλους τους Έλληνες πολίτες να δουν μέσα και από το δικό μας Blog με άλλο μάτι (και όχι με τα μάτια των υποτακτικών Μ.Μ.Ε.) όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα μας και τα σχέδια που έχουν οι εντός και εκτός χώρας εχθροί μας… Αυτό το Blog δεν είναι Εθνικιστικό. Είναι απλά Ελληνικό και θέλει να δείξει τα κακώς κείμενα και την προσπάθεια που γίνετε για την εξόντωση της πατρίδας μας… Δεν έχουμε καμιά σχέση με Εθνικιστικές οργανώσεις, Μ.Κ.Ο. και λοιπά συναφή στοιχεία. Εμείς εδώ είμαστε μιά ομάδα οι οποίοι είναι ΑΠΛΑ Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι και θέλουμε το καλύτερο για τη χώρα μας και τους πολίτες της. Από αυτά που θα δείτε στην πορεία θα καταλάβετε πολλά και ελπίζω να σκεφτείτε λίγο τι και ποιοι είναι αυτοί που μας κυβερνούσαν και μας κυβερνούν εδώ και χρόνια, ποιος ο ρόλος τους και τι πρέπει να κάνουμε εμείς… Ελπίζουμε να μας τιμήσουν ΟΛΟΙ οι Έλληνες με τις αναγνώσεις τους και τα σχόλιά τους. Θα σας παρακαλέσουμε τέλος να διαδώσετε αυτό το χώρο σε όσους περισσότερους Έλληνες μπορείτε για να ενωθούμε ΟΛΟΙ μαζί και να αντιμετωπίσουμε τους Εχθρούς μας…

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Τάμα του Έθνους. Έφθασε επιτέλους η ώρα πραγματοποίησεως; Θα εμφανισθή διέξοδος ; 
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΕΦΘΑΣΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΩΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ; ; ;
ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗ ΜΙΑ ΔΙΕΞΟΔΟΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΒΟΥΛΗ ;   ;    ;
28.11.2013
1. Μόνον ἄν κινητοποιηθοῦμε ὅλοι μας πρὸς πᾶσα κατεύθυνσι, ἰδιαιτέρως πρὸς τοὺς ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, καὶ τοὺς βροντοφωνήσουμε καὶ πάλι τὴν ὑποχρέωσί τους νὰ κάνουν ὅ,τι περνᾶ ἀπὸ τὰ χέρια τους γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μόνον τότε θὰ ἔχουμε ἐπιτυχία.

2. Κοινοποιοῦμε συνημμένως :

Α)  Τὸ ἔγγραφό μας πρὸς διαφόρους πολιτικοὺς ὅλων τῶν κομμάτων.

Β) Σχέδιο Ἐπερωτήσεως Βουλευτῶν

Γ) Εἰσηγητικὴ Ἔκθεσι Σχεδίου Νόμου, γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, γιὰ τοὺς λόγους, ποὺ ἀναφέρονται στὰ ἐν λόγῳ συνημμένα.

3. Πρέπει ὅλοι μας νὰ κινηθοῦμε μὲ θάρρος καὶ παρρησία καὶ νὰ δώσουμε εἰς ὅλους αὐτοὺς νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐπιβάλλεται :

Α) ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῆ εὐλογοῦσα καὶ

Β) ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα,

Διαφορετικά, τὸ δαιμόνιο τῆς διαιωνίσεως θὰ συνεχίζεται πέραν τῶν 184 ἐτῶν μὲ ἀτέρμονες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις.

4. Ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ἐμεῖς θὰ προχωρήσουμε χωρὶς τὴν παραμικρὰ ὑλικὴ βοήθεια τόσον ἀπὸ τὴν Πολιτεία, ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.

5. Ὁ καθένας μας ἄς κινηθῆ πρὸς τοὺς βουλευτές ποὺ γνωρίζει καὶ ὅλοι μαζὶ ἄς τοὺς θέσουμε πρὸ τῶν εὐθυνῶν τους, νὰ τοὺς διατρανώσουμε :
«Ἤ συνεργάζεσθε γιὰ νὰ γίνῃ τὸ Τάμα ἤ ξεχάστε μας ἀπὸ ψηφοφόρους σας».

6. Συγκεντρώνουμε στὸ e-mail μας fot_gram@otenet.gr καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας : www.fotgrammi.gr τὰ συγκεκριμένα ἀποτελέσματα ὅλων τῶν φίλων…

ΣΩΜΑΤΕΙΟΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝτηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
ἱστοσελίς : www.fotgrammi.gr
Α.Φ.Μ. 090050859 * ΣΤ´Δ.Ο.ΥΑΘΗΝΩΝ
 Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 743/27.11.2013 Γ.Ι.

Ἀγαπητέ μας,

Μὲ τὴν παρούσα ἐπιστολὴ ἐπιχειροῦμε νὰ σᾶς ἐνημερώσωμε σύντομα γιὰ τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, καὶ γιὰ τὶς ἀναγκαῖες δράσεις-ἀποφάσεις παραχωρήσεων ἐδάφους δι᾿ εἰδικοῦ Νόμου.

Σχέδιο Νόμου καὶ Σχέδιο Εἰσηγητικῆς Ἐκθέσεως, καθὼς καὶ Ἐπερώτησι ὑποβάλλομε πρὸς διευκόλυνσι καὶ συντόμευσι διαδικασιῶν.

1. Ἀγωνιζόμαστε σκληρὰ καὶ σὲ ἀντίξοες συνθῆκες συνεννοήσεως, γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦΘρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ποὺ εἶναι νομοθεσία τοῦ Κράτους, ποὺ ἐκκρεμεῖ ἐδῶ καὶ 184 ἔτη (ὡς τὸ ὁμόφωνο Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως, τὸ ὁποῖο ὑπέγραψε ὁ ἀνεπανάληπτος Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τῶν ἐτῶν 1834 - ΦΕΚ 5/29-1-1834 καὶ 1838 ΦΕΚ 12/11-4-1838 ρητῶς ὁρίζουν).

2. Ἀπαλλάσσουμε τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία νὰ δώσουν ἔστω καὶ τὴν παραμικρὰ δεκάρα.

3. Ὅμως ἀπαιτοῦμε ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα …

4. Ὅλα τὰ ἔξοδα ἀναλαμβάνει τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, χωρὶς θαλασσοδάνεια…

5. Ἐμεῖς ἐνεργοῦμε ἀπὸ καθαρὰ ἰδεολογία χωρὶς τυμπανοκρουσίες καὶ ἰδιοτέλειες, ἀκόμη καὶ μὴ ἐπιδιώκοντες πουθενὰ νὰ ἀναγραφοῦν καὶ νὰ μνημονευθοῦν τὰ ὀνόματά μας. Ἐπιθυμοῦμε νὰ εἴμεθα ἀφανεῖς, ὅπως ἡ ψυχὴ εἶναι ἀφανὴς καὶ κινεῖ ὅλο τὸ σῶμα.

6. Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ τρώγουν πολλὲς χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο καὶ στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα θὰ εἰσρρέουν εἰσφορές, γιὰ νὰ ἔχουν οἱ ἐργαζόμενοι καὶ στὸ μέλλον νὰ λαμβάνουν συντάξεις καὶ ὄχι μόνο φιλοδωρήματα.

7. Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη.

8. Τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὄχι μόνον δὲν θὰ διαιρῇ, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας θὰ ἑνώνῃ ὅλους: δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ ὅλοι χωρᾶμε μέσα στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ὅσες φορὲς οἱ Ἕλληνες ὁμονοοῦσαν, ἔκαναν θαύματα. Ἀπεναντίας οἱ διχόνοιες μᾶς ἔφερναν πάντοτε ἐθνικὲς ἀναστατώσεις καὶ συμφορές.

9. Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, δηλαδὴ τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὄχι μόνο δὲν θὰ ὁδηγοῦνται οἱ Ἕλληνες σὲ αὐτοκτονίες, ἀλλὰ ἀπεναντίας θὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ θὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ δυνηθῶμε μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου καὶ νὰ μεγαλουργήσωμε καὶ πάλι.

10. Τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ἐπιβαρύνῃ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμὸ καὶ τὸν προϋπολογισμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν κατασκευὴ καὶ οὔτε καὶ γιὰ τὴν μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ καὶ τὴν συντήρησι τῶν κτιρίων καὶ τοῦ ἐπιγείου παραδείσου τοῦ ὅλου περιβάλλοντος χώρου. Τονίζομε καὶ πάλι, δὲν προσδοκῶμε νὰ ἀπαθανατισθῇ τὸ ὄνομά μας, οὔτε νὰ στηθοῦν ἀγάλματά μας, ὅπως προβλέπεται στὴν σύμβασι τῆς Πολιτείας μὲ τὸ Ἵδρυμα Νιάρχου.
Ἐπὶ πλέον 10% τῶν καθαρῶν ἐσόδων τοῦ Προσκυνήματος θὰ δίδωνται στὴν Πολιτεία γιὰ συσσίτια τῶν μαθητῶν καὶ τὸ ἄλλο 90% τῶν ἐσόδων θὰ διατίθεται γιὰ ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, περίθαλψι ἀσθενῶν, ἀπόρων καὶ ἀστέγων, ὑποτροφὶες σὲ ἄπορα παιδιὰ πολυτέκνων καὶ ἐν γένει γιὰ τὴν δημιουργία κοινωφελῶν ἔργων (Βασιλειάδες).

11. Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλουμε σχέδια :
Α. Ἐπερωτήσεως Βουλευτῶν
Β. Εἰσηγητικῆς Ἐκθέσεως Νομοσχεδίου.
Παρακαλοῦμε νὰ ὑπάρξῃ ἡ ἔγκρισι ἀπὸ ὅσους Βουλευτὲς ὅλων τῶν κομμάτων θέλουν, γιὰ νὰ εἶναι ὑπερκομματικὴ ἡ ὑποστήριξι ὅλων γιὰ τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

12. Ἐλπίζομεν πολὺ σύντομα νὰ σᾶς ἀποστείλωμεν κατάστασι Βουλευτῶν, ποὺ μᾶς διαβεβαίωσαν κατηγορηματικῶς ὅτι μία τέτοια ὑπερκομματικὴ προσπάθεια θὰ τὴν ὑπερασπισθοῦν. Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ δημιουργηθῇ καμία ἀντίθεσι μεταξὺ τῶν κομμάτων, ἀλλὰ μὲ σθένος νὰ συνεργασθοῦμε ὅλοι.

13. Ἐκτιμοῦμε ὅτι σὲ αὐτὴ τὴν φάσι πρέπει νὰ προωθηθῇ τὸ ἐν λόγῳ σχέδιο ἁρμοδίως, τόσο γιὰ τὴν ἀναγκαία ἐπεξεργασία, ὅσο καὶ πρὸς τοὺς συναρμόδιους Ὑπουργούς.

14. Γιὰ τὴν διευκόλυνσί σας θὰ σᾶς γνωρίσωμε σύντομα ὅτι τὴν ὑποδοχὴ τοῦ ἐνδιαφέροντός σας μπορεῖτε νὰ τὴν ἐκφράσετε σὲ ἕνα/μία ἐκ τῶν ἀκολούθων Βουλευτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν προσφερθῆ πρὸς τὸν συντονισμό αὐτό.

Ἐκ τῶν προτέρων σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμῶς. Ἡ Πατρὶς θὰ σᾶς εὐγνωμονῇ.

15. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὸ ἐν γένει ἔργο μας, ἄν δὲν τὸ γνωρίζετε ὅλοι, σᾶς ἐνημερώνουμε ἐντελῶς σύντομα :
α) Ἔχουμε ἀποστείλει ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.
β) Ἔχουμε ἐπενδύσει ἄκρως ἀνιδιοτελῶς ἄνω τῶν 2,5 δισεκατομμυρίων δρχ. στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων γιὰ κοινωφελῆ ἔργα, γιὰ νὰ μὴ ἐρημωθῇ πλήρως ἡ περιοχή.
γ) Λοιπὲς κοινωνικὲς καὶ πνευματικὲς δραστηριότητές μας, γιὰ ἀνακούφισι δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξα Θεοῦ, ἐλπίζομε νὰ μελετᾶτε στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖο εὐελπιστοῦμε νὰ λαμβάνετε. Τὸ ἀποστέλλουμε σὲ 45.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ τὸ ἀναρτῶμε καὶ στὴν δυναμικὴ ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

16. Εὐελπιστοῦντες ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑλληνίδες Βουλευτὲς, ὅλων τῶν παρατάξεων (τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ διαιρῇ, ἀλλὰ μόνον νὰ ἑνώνῃ-δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ ὄλοι ἑνωμένοι, διὰ νὰ ἐπιβιώσωμεν καὶ μεγαλουργήσωμεν καὶ πάλιν, ἐφαρμόζοντες τοὺς στίχους τοῦ ποιητοῦ : «ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλιν φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς») θὰ ὑπερψηφίσουν τὸ ἐν λόγῳ Σχέδιον Νόμου, εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας ὅλους καὶ ὅλες, εὐχόμενοι τὸ καλλίτερο δι᾿ ὅλους καὶ τὴν Ἑλλάδα μας.
Διὰ κατανόησί σας, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.
Μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς καί ἀγάπης
Ὁ Πρόεδρος
ναγνωστόπουλος
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗΣΕΩΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κον ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  
Ὅπως γνωρίζετε προφανῶς καὶ ἐσεῖς ἀπὸ τὸν Τύπο καὶ τὰ ἄλλα Μ.Μ.Ε., ἀλλὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ 8.6.2012 καὶ ἀπὸ 14.5.2013, τὶς ὁποῖες σᾶς ἐπισυνάπτουμε, τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τὸ Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δηλώνουν κατηγορηματικῶς ὅτι ἀναλαμβάνουν ἐξ ὁλοκλήρου τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὴν περιβαλλοντικὴ μελέτη γιὰ δημιουργία προτύπου ἀλσυλλίου – πνεύμονες πρασίνου γιὰ τὴν δεινοπαθούσα Ἀττικὴχωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐπιβάρυνσι κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ ἐκκλησίας.

Ὅμως ζητοῦν περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέσις-κατάλληλο χῶρο διὰ παραχωρήσεως ἢ ἀνταλλαγῆς ἢ συμβολικῆς πωλήσεως γιὰ τὸ κοινωφελὲς αὐτὸ ἔργο, ποὺ εἶναι ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, δηλαδὴ ὑποχρέωσις τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.

Ὕστερα ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω καὶ τὴν ἐνημέρωσιν, ποὺ εἴχατε μὲ ἀνάλογη ἐπιστολή, τὴν ὁποία ἐπαναποστέλλουμε,σᾶς ἐρωτῶμε:

Προτίθεσθε νὰ παραχωρήσετε καθ᾿οἱονδήποτε τρόπο τὴν ἀναγκαία ἔκτασι στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος ἢ τὸ Ριζάρειο Ἄλσος καὶ ἄν ὄχι διατί ;
  
Οἱ ἐπερωτῶντες Βουλευτές
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ
Ή ΤΟΥ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ ΑΛΣΟΥΣ
ΠΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΤΟ ΤΑΜΑ-ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ είναι η ιερή υπόσχεσις του Θρυλικού Γέρου του Μοριά Θεοδώρου Κολοκοτρώνη και των άλλων ηρώων της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. Προς τούτο εξεδόθη το ομόφωνο από 31 Ιουλίου 1829 Η΄ Ψήφισμα της Δ΄ Εν Άργει Εθνοσυνελεύσεως, το οποίο υπέγραψε ο ἀνεπανάληπτος κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας.

Τα Βασιλικά Διατάγματα των ετών 1834 (ΦΕΚ 5/29-1-1834) και 1838 (ΦΕΚ 12/11-4-1838) ρητώς ορίζουν να πραγματοποιηθή το Τάμα του Έθνους στην Αθήνα.

Το 1891 το επανέφερε ο Αλέξανδρος Ζαΐμης, αλλά λόγω των πολιτικών εξελίξεων τότε, δεν επραγματοποίηθη, όπως δεν επραγματοποιήθη και η επαναφορά του σπουδαιότατου τούτου θέματος από τόν Ελευθέριον Βενιζέλον, το 1910.

Στις 18.10.1969, δυνάμει του υπ᾿ αριθμ. 320/18.10.1969 Ν.Δ. «Περί Ιδρύσεως Ειδικού Ταμείου Ανεγέρσεως Ιερού Ναού του Σωτήρος» (ΦΕΚ 206Α/18.10.1969) ιδρύθη προς τούτο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμίαν «Ειδικόν Ταμείον Ανεγέρσεως Ιερού Ναού του Σωτήρος» με έδραν την Αθήνα, και με σκοπόν μεταξύ των άλλων, κατ᾿ άρθρον 2 αυτού, η ανέγερσις στην Αθήνα Ιερού Ναού, αφιερωμένου στον Σωτήρα Χριστόν προς πραματοποίησιν του Τάματος του Έθνους βάσει του προδιαγραφέντος Η΄ Ψηφίσματος, Ν.Π.Δ.Δ., το οποίον βάσει του υπ᾿ αριθμ. 105/8.10.1974 Ν.Δ. κατηργήθη.

Βάσει της αποφάσεως της Δ.Ι.Σ. από 8.6.2012, τα εγκαίνια αυτού πρέπει να πραγματοποιηθούν την 25ην Μαρτίου 2021, ήτοι κατά την 200ην πανηγυρικήν επέτειον της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας.

Επειδή εδώ και 184 έτη, η Πολιτεία και η Εκκλησία δεν κατώρθωσαν να πραγματοποιήσουν το Τάμα του Έθνους και σήμερα οι πολιτικές και οικονομικές συγκυρίες δεν είναι κατάλληλες για να το πραγματοποιήσουν η Πολιτεία και η Εκκλησία, αναλαμβάνει να το πραγματοποιήση ιδιωτική πρωτοβουλία, ήτοι τα υφιστάμενα και νομίμως λειτουργούντα Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών και το Σωματείον «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους», με την δημιουργία Ιδρυματικού Πανελληνίου Προσκυνήματος του Ελευθερωτή Σωτήρος Χριστού, ήτοι το ΤΑΜΑ-ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.


ΤοΊδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, Φιλανθρωπικόν Ίδρυμα μη κερδοσκοπικούχαρακτήρος ιδρύθη με την συστατικήν πράξιν του Συμβολαιογράφου Αθηνών αειμνήστου Κωνσταντίνου Παπαδοπούλου, εγκριθείσα με το από 17.9.1997 Προεδρικό Διάταγμα, όπως εδημοσιεύθη στο ΦΕΚ 853Β/25.9.1997, και ετροποποιήθη με τις συμβολαιογραφικές πράξεις 24685/9.5.2008 & 28903/17.5.2011 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου και με την τροποποιητικήν πράξιν 4764/5.6.2013 της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Μαυρουδή, η έγκρισις της οποίας αναμένεται από την Δ/νσιν Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Το Σωματείο οι «Φίλοι του Τάματος του Έθνους» ενεκρίθη με την απόφασιν 3079/2008 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Για την ανέγερσιν Ιερού Ναού, προς εκπλήρωσιν του Τάματος του Έθνους, υπέρ του Σωτήρος Χριστού του Ελευθερωτού, θα παραχωρηθῇ τμῆμα χώρου σε θέσιν του Αττικού Άλσους υπό του ……….…δυνάμει ……………, εκτάσεως 27.299,51 τετραγ. μ. περίπου, με τα λοιπά γεωγραφικά αυτού στοιχεία σύμφωνα με το επισυναπτόμενον στην παρούσα από Ιανουάριον 2013 τοπογραφικόν διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Ἑλένης Μπούμη.

Άλλως θα παραχωρηθή το Ριζάρειον Ἀλσος δυνάμει του………….. εκτάσεως περίπου 14.000 & 3.500, ήτοι 17.500 τετραγ. μ., το οποίο έχει 3 προσόψεις, ήτοι προς Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κων/νου και Ριζάρη, ως προκύπτει και εκ της αποτυπώσεως από τον διαδικτυακόν ιστότοπον του Google.

Η παραχώρησις αυτή γίνεται προς τὸ Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών και τοΣωματείον οι «Φίλοι του Τάματος του Έθνους» με την απαραίτητον προϋπόθεσιν ότι οι αμέσως ανωτέρω φορείς εν ουδεμιά περιπτώσει και άνευ ουδεμιάς εξαιρέσεως θα ζητήσουν προ, κατά και μετά την ολοκλήρωσιν του έργου, εκ του κρατικού προϋπολογισμού και εκ της Εκκλησίας, οιανδήποτε χορηγίαν, οικονομικήν βοήθειαν και οικονομικήν συμπαράστασιν.

Κάτω από τόν Ναόν θὰ υπάρχουν δύο (2) όροφοι με αίθουσες γιά συναυλίες, συνέδρια και γενικά χώροι πολλαπλών χρήσεων. Πάνω από τις αίθουσες θα ανεγερθή περίλαμπρος Ναός διαστάσεων 120 μ. Χ 80 μ. περίπου (ενδεικτικό ελάχιστο μέγεθος). Θα υπάρχουν γυναικωνίτες ενός ή δύο ορόφων, τρούλος και καμπαναριά αναλόγου ύψους.

Πέραν αυτών θα υπάρχουν βοηθητικά κτίρια με αίθουσες συνεστιάσεων επισκεπτών, εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, αποθήκες και πολλοί χώροι σταθμεύσεως οχημάτων κ.λπ. με την προοπτικήν σε διατιθέμενα εδάφη από τους ως άνω φορείς μας, να πραγματοποιηθούν αργότερα ορφανοτροφεία, γηροκομεία, εκπαιδευτήρια κ.λπ. ευαγή ιδρύματα («Βασιλειάδες»), που θα χρηματοδοτούνται από την περιουσίαν του Πανελληνίου Προσκυνήματος του Τάματος του Έθνους.

Ἡ δαπάνη ανεγέρσεως των ανωτέρω κτηριακών εγκαταστάσεων εν ουδεμιά περιπτώσει θα βαρύνουν τον κρατικόν προϋπολογισμόν ούτε και τον προϋπολογισμόν της Διοικούσης Εκκλησίας, διότι πραγματοποιείται με την πρωτοβουλίαν του Σωματείου «Οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους» και του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, το οποίον Ίδρυμα θα χρηματοδοτή την ανέγερσιν καθ᾿ ολοκληρίαν από την περιουσίαν του και τα πάσης φύσεως έσοδά του εξ οιασδήποτε νομίμου πηγής, με απόλυτη διαφάνειαν καὶ χορηγίες η δωρεές τρίτων.

Αποκλειστικώς οι εν λόγω φορείς θα έχουν την ευθύνην αποπερατώσεως-εγκαινίων και λειτουργίας, με ειδικές υπηρεσίες, που θα συγκροτούν και χρηματοδοτούν, αφού θα διαχειρίζωνται με υψίστην ακεραιότητα και διαφάνειαν, τόσον την περιουσίαν του Ιδρύματος, όσον και τις χορηγίες, συνδρομές, δωρεές, που θα προσφέρωνται ελευθέρως από τν λαόν και τον κλήρον, τους Έλληνες και Ελληνίδες – Φιλέλληνες και Φιλελληνίδες, Ορθοδόξους όπου γης και κάθε καλοπροαίρετον φυσικόν και νομικόν πρόσωπον προς εκπλήρωσιν του Τάματος του Έθνους, υπέρ του Σωτήρος Χριστού του Ελευθερωτού, ενώ τα πλήρη στοιχεία εσόδων και δαπανών ανά εξάμηνον και έτος θα δημοσιεύωνται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο ακόμη ημερήσιες Εφημερίδες, που θα επιλέγωνται ελευθέρως από τους εν λόγω φορείς μὲ κλήρωσιν μεταξύ των εφημερίδων, που εκάστοτε κυκλοφορούν.

Η όλη διαχείρισις ανεγέρσεως και λειτουργίας θα διαμορφώνεται βάσει ειδικού κανονισμού, που θα δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και θα συντάσσεται από το Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών (Ι.Π.Η.Π.Α) και μέλη τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α, που θα είναι και μέλη των Δικηγορικών Συλλόγων και Επιμελητηρίων Αθηνών και Πειραιώς, η δε Διοίκησις θα ανατίθεται ανά διετίαν ή τριετίαν σε Διοικούσαν Επιτροπήν, αποτελουμένην από 57 μέλη, η οποία θα επιλέγεται με κλήρωσιν, μεταξύ πολλαπλασίου αριθμού υποψηφίων, οι οποίοι θα προτείνωνται υπο του ανωτέρω Ιδρύματος και υπο του ανωτέρω Σωματείου, στην οποίαν θα μετέχουν :

δύο (2) τουλάχιστον Δικηγόροι παρ᾿ Αρείω Πάγω
δύο (2) Μηχανικοί του Ε.Μ.Π.
δύο (2) Κληρικοί
δύο (2) Ορθόδοξοι Θεολόγοι
δύο (2) επιστήμονες από τον χώρον Διοικήσεως και Ηγεσίας Πανεπιστημίων Αθηνών και Πειραιώς
δύο (2) εκπρόσωποι της Βουλής των Ελλήνων
δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικῶν
δύο (2) εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως
δύο (2) εκπρόσωποι της Περιφερειακής Αυτοδιοικήσεως
δύο (2) εκπρόσωποι Διδασκάλων
δύο (2) εκπρόσωποι Καθηγητών Μέσης Εκπαιδεύσεως
δύο (2) εκπρόσωποι Οικονομολόγων
τρείς (3) εκπρόσωποι του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών
τρείς (3) εκπρόσωποι του Σωματείου οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους
τρείς (3) εκπρόσωποι Ιερών Μονών Αγίου Όρους
τρείς (3) εκπρόσωποι Ιερών Μονών από όλην την Ελλάδα
τρείς (3) εκπρόσωποι Ορθοδόξων Αδελφοτήτων
τρείς (3) εκπρόσωποι Δημοσιογράφων
τρείς (3) εκπρόσωποι Αστυνομικών- Ανωτέρων Αξιωματικών
τρείς (3) εκπρόσωποι Ανωτέρων Δικαστικών, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι
τρείς (3) εκπρόσωποι Εισαγγελέων, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι
τρείς (3) εκπρόσωποι Ανωτέρων Αξιωματικών των Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι
τρείς (3) εκπρόσωποι Ιατρών

Η τροποποίησις ή συμπλήρωσις του ειδικού αυτού κανονισμού ή η αντικατάστασίς του δι᾿ ετέρου, θα γίνεται ύστερα από εισήγησιν του Ιδρύματος, βάσει των όσων θα προβλέπωνται στον ως άνω ειδικόν κανονισμόν και θα εγκρίνεται πάσα τοιαύτη υπό της αρμοδίας Εποπτευούσης Αρχής.

Το εν λόγω κτηριακόν συγκρότημα θα ανήκῃ στο Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιώνκαιθα λειτουργή υπό την αιγίδα αυτού καιτου Σωματείου «οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους», ενώ κάθε θέμα, που θα χρειάζεται την συμβολήν του Ελληνικού Δημοσίου θα ρυθμίζεται με Διϋπουργικές Αποφάσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, ύστερα από εισήγησιν της Διοικούσας Επιτροπής.

Από της αποπερατώσεως και εξοφλήσεως κάθε υποχρεώσεως για την διασφάλισιν πλήρους λειτουργικότητος συμφωνείται ότι το 10% των καθαρών εισπράξεων από κάθε πηγή εντός του κτηριακού αυτού συγκροτήματος θα είναι έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία θα διατίθενται βάσει προϋπολογισμού αποκλειστικά για πρόγευμα μαθητών Νηπιαγωγείων-Δημοτικών-Γυμνασίων-Λυκείων ανά την Χώραν, καθώς και για την εξασφάλισιν κτηρίων και του εξοπλισμού αυτών.

Η περιουσία του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών καιτου Σωματείου «οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους» και όλες οι καταθέσεις τους θα διατίθενται αποκλειστικά και μόνον για το Τάμα του Έθνους και για τις κοινωφελείς και ευαγείς δράσεις του.

Η περιουσία αυτή εν ουδεμιά περιπτώσει θα θίγεται, θα μειούται, θ᾿ αφαιρείται, θα δημεύεται κ.λπ., καθοιονδήποτε τρόπον, καθοιανδήποτε έκτασιν και εξ οιασδήποτε αιτίας και δη ούτε δια νόμον, ή Π.Δ., ή Υπουργικών Αποφάσεων ή εν γένει πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου εκ μέρους οποιουδήποτε θεσμοθετημένου οργάνου της Πολιτείας. Θα διαχειρίζεται από την αδέκαστον Διοικούσαν Επιτροπήν του άρθρου 4, στην οποίαν όλοι θα υπηρετούν άμισθα-ανιδιοτελώς και θα αγωνίζωνται για την αξιοποίησιν της περιουσίας του, για την τήρησιν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των προβλεπομένων διατάξεων του ανωτέρω ειδικού κανονισμού.

Για κάθε θέμα, για το οποίο στην Διοικούσαν Επιτροπήν του άρθρου 4 ήθελεν σημειωθή ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ο οποίος εκλέγεται με μονοσταυρίαν από την πλειοψηφίαν των 57 μελών της. Η επικύρωσις των αποφάσεων θα γίνεται ύστερα από τέσσερις έως οκτώ ημέρες από την λήψιν της.

Επειδή η 200ή επέτειος της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας πλησιάζει, η Διοικούσα Επιτροπή θα αποφεύγη τους διεθνείς μακροχρόνιους διαγωνισμούς και τις λίαν υψηλές τιμές του Τ.Ε.Ε. και θα εκτελείται το έργον σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης εντατικώτατα με αυτεπιστασίαν. Θα δέχεται όλες τις δωρεές και τις συμφερώτερες άνευ ανταλλάγματος προσφορές για χωματουργικές εργασίες, αρχιτεκτονικά, στατικά, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, περιβαλλοντικά και εξωραϊστικά κ.λπ. σχέδια ανιδιοτελών επιστημόνων και τεχνιτών, καθώς επίσης και τα απαιτούμενα υλικά.

Η Πολιτεία θα συντρέχη νομοθετικώς, για να επιλύωνται τυχόντα προβλήματα με συνοπτικές διαδικασίες, για να μη υπάρχουν διακοπές των έργων. Κάθε ημέρα είναι πολυτιμότατη για το μνημείον δοξολογίας, ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης και λατρείας στον Ελευθερωτήν Σωτήρα Χριστόν.

Προσωπικὸν ἐπ᾿ αμοιβή θα προσλαμβάνεται μόνον εάν δεν υπάρχει ικανός αριθμός ιδεολόγων και ανιδιοτελών εθελοντών για το εργατοϋπαλληλικόν προσωπικόν. Στους ιδεολόγους εθελοντές θα προσφέρεται μόνον η διατροφή, τα αναγκαία οδοιπορικά τους και η διαμονή των εξ επαρχίας προσερχομένων.

Κατ᾿ εξαίρεσιν των ισχυόντων, οι εθελοντικώς προσφέροντες εργασίαν θα αναγγέλωνται κατά Νόμον στις αρμόδιες Αρχές (ΙΚΑ, Επιθεώρησιν Εργασίας, Αστυνομίαν κ.λπ.), για τις νόμιμες ενέργειες των υπηρεσιων και προς αποφυγήν κυρώσεων εις βάρος του Ιδρύματος και των νομίμων εκπροσώπων αυτοῦ.

Τόσον το μνημείον δοξολογίας, ευχαριστίας, ευγνωμοσύνης και λατρείας στον Ελευθερωτήν Σωτήρα Χριστόν (Τάμα/Χρέος του Έθνους), όσον και τα προσκτίσματά του, θα επιδιώκωμεν να έχουν :

α. Μεγάλη και πολύχρονη (αιώνια) αντοχή.

β. Αρίστη αισθητική.

γ. Απόλυτη λειτουργικότητα.

δ. Έγκαιρη ολοκλήρωσιν και

ε. Να πραγματοποιηθούν κατά τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και να λειτουργούν με το μικρότερον δυνατόν κόστος.

§§1. Εν όψει : α) Των ανωτέρω Ιερών Σκοπών του ως άνω Ιδρύματος και του προδιαληφθέντος Σωματείου, τα οποία εκ της συστάσεώς τους και εφεξής προωθούν, υλοποιούν και εκπληρώνουν σειράν Ιερών και άκρως αναγκαίων για τους ανά την υφήλιον Ορθοδόξους Χριστιανούς, έργων, υπηρετούντων και εκπληρούντων εκδήλους θρησκευτικούς, εθνωφελείς, κοινωφελείς, φιλανθρωπικούς, πολιτιστικούς, παιδαγωγικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς, δια των οποίων συντελείται η κατάκτησις και η διατήρησις των αξιών, οι οποίες προσήκουν στην μεγαλειώδη και άσβεστον ιστορικήν επιβίωσιν, ενίσχυσιν, δημιουργικήν πορείαν, προβολήν και ανάπτυξιν του Ελληνικού Έθνους και β) Της Ανεκτιμήτου Αξίας και Εκδήλου σημασίας, ιδία Θρησκευτικώς, Ιστορικώς, Εθνολογικώς και Ηθικώς, για το Ελληνικόν Ορθόδοξον Χριστιανικόν Έθνος, αλλά και για τους ανά τον κόσμον Ορθοδόξους Χριστιανούς, του προαναφερομένου, Ιερού Έργου «του Τάματος του Έθνους του Σωτήρος Χριστού», τις οποίες θα επιφέρη η εκπλήρωσις του ως άνω Ιερού Έργου, το οποίον θ’ αποτελή μίαν ελαχιστάτην ευγνωμοσύνην του Ελληνικού Έθνους προς τον Εθνοσωτήρα Χριστόν, ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΨΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΟΔΩΣΙΝ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ, ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΙΔΡΥΜΑ Ν’ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΗ ΕΦΕΞΗΣ, ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ, ΑΤΕΛΕΙΩΝ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΛΑΥΟΥΝ ΕΥΑΡΙΘΜΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, ΔΙΑ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ [π.χ. του ΑΝ 2039/1939 μέχρι του προσφάτου χρόνου ισχύος του, του Ν. 1610/1986, του ΝΔ 320/1969 (ΦΕΚ 206Α΄/1969), μέχρι της κατά το έτος 1974 καταργήσεώς του, της Κανονιστικής Διατάξεως υπ’ αριθμ. 47/1973 (ΦΕΚ 58Α΄/1973), Ν. 3785/2009, Κανονισμού 215/2010 (ΦΕΚ 191Α΄/2010) κλπ.] ΑΦΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΥΤΟΥ, ΟΙ ΔΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΥΤΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ, ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

§§2. Όλως ενδεικτικές περιπτώσεις Απαλλαγών κλπ., περί τις οποίες η ανωτέρω §§ 1 του παρόντος, τυγχάνουν οι κάτωθι, ήτοι :

1. Η Απόλαυσις υπό του Ιδρύματος απάντων των προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.

2. Η Απαλλαγή εκ πάντων εν γένει των δασμών και φόρων, των εισπραττομένων στα τελωνεία επί των εισαγομένων εκ του εξωτερικού παντός μορφής και κατηγορίας ειδών προς αποκλειστικήν χρήσιν των Υπηρεσιών του Ιδρύματος, ως επίσης και επί των πάσης φύσεως μορφής και κατηγορίας ειδών και υλικών, των προοριζομένων για την κατασκευήν αποπεράτωσιν, συντήρησιν, λειτουργίαν κλπ. του ανεγερθησομένου Ιερού Ναού υπέρ του Σωτήρος Χριστού, μετά των πάσης φύσεως κτιριακών κατασκευών, εγκαταστάσεων κλπ. οι οποίες θα συνοδεύουν Αυτόν κατά τα ανωτέρω.

3. Η Απαλλαγή εκ παντός αμέσου ή εμμέσου φόρου, του ειδικού φόρου του Ν.Δ. 3092/1954, του φόρου ασφαλίστρων, παντός τέλους ή τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος εκτελέσεως τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), εισαγωγικού ή τελωνειακού δασμού, δικαιώματος ή κρατήσεως ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, πλην των κρατήσεων και εισφορών υπέρ Ασφαλιστικών Φορέων και Επικουρικής Ασφαλίσεως για την εκτέλεσιν απασών των απαραιτήτων εργασιών οι οποίες θ’ αφορούν την υλοποίησιν (ανέγερσιν, αποπεράτωσιν, συντήρησιν και λειτουργίαν) του ανωτέρω Ιερού Έργου, ως επίσης και για την προμήθειαν, υλικών, μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εργαλείων και πάσης φύσεως εργαλείων και εφοδίων, είτε το Ίδρυμα προμηθεύεται αυτά εκ του εσωτερικού είτε εκ του εξωτερικού και αφορούν την προαναφερομένην υλοποίησιν του ως άνω Ιερού Έργου, ως επίσης και για την προμήθειαν οποιασδήποτε μορφής ειδικών οργάνων, όπως οργάνων ερευνών, δομικών, μετρήσεων και ελέγχου, ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού των γραφείων, των τηλεπικοινωνιακών συσκευών και εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. Κατά την προμήθειαν παντός είδους αγαθών ή την παροχήν υπηρεσιών παρ’ οιουδήποτε προς το Ίδρυμα, ή την καταβολήν μισθών, το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να παρακρατή φόρον εισοδήματος κατά την καταβολήν ή την έκδοσιν της σχετικής εντολής πληρωμής. Στίς περιπτώσεις όπου το Ίδρυμα δεν έχει υποχρέωσιν παρακρατήσεως φόρου θ’ απαλλάσσεται και εκ της υποχρεώσεως αποδόσεως του αντιστοίχου φόρου.

4. Η Απαλλαγή των πάσης φύσεως φορολογικών επιβαρύνσεων επί της ακινήτου κινητής και χρηματικής περιουσίας του Ιδρύματος και των περιερχομένων αυτών, λόγω αγοράς και πωλήσεως ακινήτων, κληρονομίας, κληροδοσίας εξ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

5. Η Απόλαυσις των ευεργετημάτων, ατελειών και διευκολύνσεων, τα οποία προσφέρονται υπό του Νόμου εις του ΟΤΑ, όταν το Ίδρυμα θ’ αναλαμβάνη την εκτέλεσιν έργων, ή την προσφοράν αγαθών ή υπηρεσιών, τα οποία έχουν ανατεθή υπό της κειμένης Νομοθεσίας στους ΟΤΑ.

6. Η Απαλλαγή εκ παντός είδους φόρων, τελών ή τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ή εισφορές υπέρ του Δημοσίου ή οποιωνδήποτε τρίτων, παντός είδους και κατηγορίας δωρεών, επιχορηγήσων, επιδοτήσεων, χορηγιών, Εισφορών, χρηματικών παροχών και παροχών σε είδος, εξ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου του εσωτερικού και του εξωτερικού.

7. Η Απαλλαγή εκ πάσης φύσεως φόρων οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής καταθέσεων εις Τραπεζικά Ιδρύματα, εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων, εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον κλπ. (π.χ. ταμιευτηρίου, προθεσμιακών κλπ., επενδυτικών χαρτοφυλακίων κλπ.), συμπεριλαμβανομένων των τόκων και αποδόσεων αυτών, αντιστοίχως.

8. Η Απαλλαγή εκ πάσης φύσεως δαπάνης, τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων και εισφορών προς τρίτους, εκ των οποίων απαλλάσσεται, με βάσιν τις ισχύουσες διατάξεις, το Δημόσιον, για τις αντίστοιχες περιπτώσεις εκδόσεως οικοδομικών αδειών ανεγέρσεως κτιρίων ιδιοκτησίας του Δημοσίου, προσθήκης ορόφων, μεταβολών κλπ. καθ’ ό μέρος θ’ αφορά το προδιαληφθέν Ιερόν Έργον. 

9. Η Απαλλαγή εκ πάσης φύσεως φόρων, συμπεριλαμβανομένων του φόρου εισοδήματος Νομικών Προσώπων και του φόρου δωρεάς, ως επίσης εκ παντός δημοσίου, δημοτικού, λιμενικού, δικαστικού, διοικητικού τέλους, τέλους χαρτοσήμου και εκ παντός δικαιώματος, κρατήσεως, εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, των ΟΤΑ και οιουδήποτε τρίτου. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν συσταθεί δωρεά προς το Δημόσιον, μέρους ή του συνόλου της περιουσίας του Ιδρύματος δεν θα υφίσταται η υποχρέωσις υποβολής δηλώσεως φόρους δωρεάς και

10. Η Απαλλαγή αντικειμενικώς εκ παντός αμέσου ή εμμέσου φόρου, τέλους ή τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος, κρατήσεως ή εισφορών και πάσης ετέρας επιβαρύνσεως οποιασδήποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου, της ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ως και πάσης συμβάσεως ή παρεπομένου Συμφώνου, τα οποία ήθελε συνάψει το Ίδρυμα στα πλαίσια της υλοποιήσεως (ανεγέρσεως, αποπερατώσεως, συντηρήσεως και λειτουργίας) του ανωτέρω Ιερού Έργου, ως επίσης απαλλάσσεται αντικειμενικώς και η εξόφλησις των σχετικών τιμολογίων και τόκων, το δε Ίδρυμα εξαιρείται της υποχρεώσεως υποβολής στην αρμοδίαν Δ.Ο.Υ. προς θεώρησιν, των συμβάσεων ή συμφωνητικών και καταστάσεων με συμβάσεις ή συμφωνητικά, τα οποία θα συνάπτη και θα συνομολογή με τρίτους.        

§§3. ΑΛΛΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΛΗΡΩΣ ΕΚ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΙΕΡΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ

1. Το Ίδρυμα δύναται να μη διενεργή αποσβέσεις και να κεφαλαιοποιή οποιανδήποτε δαπάνην κατά την περίοδον υλοποιήσεως (ανεγέρσεως, αποπερατώσεως, συντηρήσεως και λειτουργίας) του ανωτέρω Ιερού Έργου.

2. Το Ίδρυμα δύναται να τηρή Λογιστικά Βιβλία, συμφώνως με τις Αρχές των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

3. Όλες οι ανωτέρω Απαλλαγές, Ατέλειες κλπ. εκ της δημοσιεύσεως στο σχετικόν Φύλλον της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του οικείου Νόμου, ο οποίος θα περιλαμβάνη και τις ανωτέρω Απαλλαγές κλπ., θα ισχύουν αυτομάτως, αυτοδικαίως και αναδρομικώς, δι’ όσες περιπτώσεις στο παρόν, γίνεται αναγωγή στον χρόνον συστάσεως του Ιδρύματος και εφεξής, χωρίς ν’ απαιτείται προηγουμένη προς τούτο έκδοσις σχετικών Αποφάσεων υπό του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και υπό παντός τυχόν συναρμοδίου Υπουργού.

Με βάσει τα ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκρισιν του συνημμένου Σχεδίου Νόμου, που θα επικυρωθή κατά τα προβλεπόμενα χάριν συντομεύσεως χρόνου και διαδικασιών, αφού πολύτιμος χρόνος έχει ήδη διαρρεύσει και κατεπείγουν τόσον ἡ Ψήφισις του συνημμένου Σχεδίου Νόμου, όσον και η έναρξις των πάσης φύσεως αναγκαίων διαδικασιών, για την ταχυτάτην έναρξιν των εργασιών του Ιερού αυτού Έργου, ούτως ώστε να επιτευχθούν η αποπεράτωσις και λειτουργία του οπωσδήποτε εγκαίρως και δη μέχρι την ως άνω 25.3.2021 ημερομηνία.


Related Posts :Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου